line
swt
คู่มือการเข้ารักษา
ผู้ป่วยจากต่างประเทศเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของเราอย่างไร? โรงพยาบาลเรามีสำนักงานในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจะให้บริการแก่ผู้ป่วยและครอบครัวแบบ One stop service ซึ่งรวมไปถึงการนัดหมาย การให้คำปรึกษา การยื่นขอวีซ่า บริการรับ-ส่งสนามบิน การติดตามผลการรักษา และอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไปรักษาในต่างประเทศได้อย่างความไร้กังวล
นัดหมายทางโทรศัพท์/ออนไลน์
หากมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งและต้องการปรึกษาแพทย์ สามารถติดต่อผู้ช่วยแพทย์ได้ทางโทรศัพท์ WhatsApp ทางออนไลน์ อีเมลและ
ช่องทางอื่นๆ เพื่อทำการนัดหมาย
phone
เบอร์โทรศัพท์: 0610367888 0907099666
ที่อยู่: เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ยูนิต บี2701 (B2701) ชั้น27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
WhatsApp: 0907099666
LINE : @moderncancer
รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง สามารถนำผลการตรวจที่ผ่านมา หรือนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาทางออนไลน์ได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของโรงพยาบาลจะให้คำปรึกษากับคุณทางออนไลน์ ให้คำปรึกษาฟรี และมีจำนวนจำกัด!
ชื่อผู้ป่วย:
ประเภทมะเร็ง:
หมายเลขโทรศัพท์:
มีรายงานทางการแพทย์หรือไม่:
การทำวีซ่า
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสามารถช่วยดำเนินการขอวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในกวางโจว บริการของเราไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่แสตมฟอร์ดกว่างโจว
ศูนย์บริการนานาชาติสาขากรุงเทพฯประเทศไทย
ที่อยู่: เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ยูนิต บี2701 (B2701)
ชั้น27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทรศัพท์: 0610367888 0907099666
WhatsApp: 0907099666
LINE : @moderncancer

บริการรับส่งสนามบินฟรี
เรามีบริการรับส่งผู้ป่วยที่ไปรักษากับครอบครัวที่สนามบิน ก่อนเดินทาง
มาโรงพยาบาล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานในต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อแจ้งหมายเลขเที่ยวบิน เวลาที่มาถึง ชื่อผู้ร่วมเดินทาง ทางโรงพยาบาล
จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พนักงานขับรถ และล่ามไปรับผู้ป่วย
หากมีความต้องการอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานล่วงหน้า
เมื่อท่านออกจากโรงพยาบาล เราจะจัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่
ไปส่งที่สนามบินกวางโจวฟรี
hosp_2
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หลังจากเข้าโรงพยาบาลแล้ว ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ MDT จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด (ในกรณีจำเป็น) และกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้
แผนกบริการองเราจะจัดเตรียมห้องพักส่วนตัว ล่ามแปลภาษา และบริการอื่นๆให้แก่ท่าน ท่านจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน และในขณะเดียวกันก็จะได้ชื่นชม
เมืองใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ของกวางโจว หรือที่รู้จักกันในชื่อไข่มุกแห่งสหัสวรรษ
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หลังการรักษา
หลังจากทำการรักษา ทางเจ้าหน้าที่จะช่วยจัดการตั๋วเครื่องบินกลับบ้าน ประกันสุขภาพและบริการอื่น ๆ หลังจากผู้ป่วยบินกลับประเทศภายใน 1 สัปดาห์
เจ้าหน้าที่ของเราจะติดตามผลการรักษากับคุณอีกครั้ง
หลังการรักษา
การติดตามผลการรักษา
หากท่านเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของเราแล้วต้องการเข้ารับการตรวจซ้ำ
สามารถทำการนัดหมายกับเราล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
โดยขั้นตอนการติดต่อมีดังนี้:
(1) หลังการรักษาครั้งสุดท้าย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งเวลานัดติดตามผลให้คุณทราบ
หากลืมเวลาสามารถโทรติดต่อสำนักงานในพื้นที่หรือสำนักงานใหญ่ในจีนได้
(2) ก่อนทำการตรวจติดตาม ท่านจะต้องนัดหมายทางโทรศัพท์หรือออนไลน์กับ
ทางสำนักงานเพื่อกำหนดเวลาในการมากว่างโจว เราจะช่วยท่านดำเนินการยื่นขอวีซ่า
จองตั๋วเครื่องบิน รับส่งสนามบิน ฯลฯ เหมือนที่ผ่านมา
การติดตามผลการรักษา
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที