line
swt
---กิจกรรมต่างประเทศ---

2023-12-26

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดสำนักงานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย สุขสันต์วันปีใหม่

ดูเพิ่มเติม

2023-09-08

กรุงเทพ – 28 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด จัดงานเปิดสำนักงานให้คำปรึกษาโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดในประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อให้คำปรึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง และแถลงข่าวเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็กให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

ดูเพิ่มเติม

2023-07-24

กรุงเทพ – 28 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด จัดงานเปิดสำนักงานให้คำปรึกษาโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดในประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อให้คำปรึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง และแถลงข่าวเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็กให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

ดูเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที