line
swt
มะเร็งรังไข่
มะเร็งรังไข่
มะเร็งรังไข่
มะเร็งรังไข่การรักษาแบบดั้งเดิม
  • การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการผ่าตัด การผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อมะเร็งออกและ ต่อมน้ำเหลืองที่ปากมดลูกอาจมีการแพร่กระจาย
  • รังสีบำบัด รังสีบำบัด การรักษาด้วยการฉายรังสีมีไว้สำ หรับมะเร็งต่อมฟอลลิคูลาร์
  • เคมีบำบัด เคมีบำบัด มักจะใช้งานไม่ได้หรือ การรักษาแบบประคับประคองของมะเร็งระย ะลุกลามที่มีการแพร่กระจายระยะไกล
  • การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาแบบจีน การรักษาด้วยยาแผนจีนสามารถยับยั้งการพัฒนาของมะเร็ง ปรับปรุงการทำงานของภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ และลดพิษและผลข้างเคียงของรังสีรักษาและเคมีบำบัด
ชนิดมะเร็งเทคโนโลยีต้านมะเร็ง
ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ล้มเหลวจากการรักษาแบบทั่วไป การคีโมเฉพาะจุดได้จุดประกายชีวิตใหม่ มะเร็งปอด
ปุณยนุช
ไทยอยู่ได้นานกว่า 1 ปี

แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด

ดูเพิ่มเติม >

การคีโมเฉพาะจุดช่วยให้ฉันมีความสุขต่อไป
หยางซูหรง
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 13 ปี

แผนการรักษา: คีโมเฉพาะจุด

ดูเพิ่มเติม >

การรักษาแบบบาดแผลเล็กทำให้ฉันไม่กลัวมะเร็งเต้านมอีกต่อไป มะเร็งเต้านม
โจวซู่ฉิน
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 9 ปี

แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด

ดูเพิ่มเติม >

การคีโมเฉพาะจุดช่วยให้ชายหนุ่มวัย  18 ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้สำเร็จ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ไมเฟย
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 8 ปี

แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด, การฝังแร่

ดูเพิ่มเติม >

ปฏิเสธการบำบัดด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยแร่อนุภาคทำให้เส้นทางการต้านมะเร็งของฉันสว่างขึ้น มะเร็งตับอ่อน
หลิวเหม่ยอวี้
มาเลเซียอยู่ได้นานกว่า 4 ปี

แผนการรักษา: คีโมเฉพาะจุด + การฝังแร่อนุภาค

ดูเพิ่มเติม >

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที ประวัติแพทย์ >

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที ประวัติแพทย์ >

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที ประวัติแพทย์ >

ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที ประวัติแพทย์ >

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที ประวัติแพทย์ >

มะเร็งรังไข่ มีอาการต่าง ๆ
มะเร็งรังไข่ วิเคราะห์
มะเร็งรังไข่ ตก แต่ง
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที