ไต้เหวินเยี่ยน
  • browseยอดวิว:99
  • time 2023-12-28
  • shareแบ่งปัน
https://img.asiancancer.com/uploads/allimg/2024/02/03/1-155559188.png
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม รองหัวหน้าแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติย่อ: 

สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นและได้ทำวิจัยการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กเป็นเวลา 20 ปี 
เคยไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์
มีความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีเคมีบำบัด การรักษาด้วยยามุ่งเป้า 
และการรักษาแบบบูรณาการ มีประสบการณ์ในการรักษามะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ การรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
ด้วยการเคมีบำบัด-ละลายเซลล์มะเร็งแบบผสมผสาน
ทั้งยังเชี่ยวชาญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเนื้องอก และการรักษาด้วยวิธีการคีโมเฉพาะจุด
 (รวมถึงมีดคังโป การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ การฝังแร่อนุภาค มีดนาโน ฯลฯ)
มีการทุ่มเทในการวิจัยการรักษาแบบบาดแผลเล็กและมีประสบการณ์มากมายในการรักษามะเร็ง ทั้งยังได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การอภิปรายทางวิชาการของสมาคมต่อต้านมะเร็งของจีนหลายครั้ง


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ


ประวัติการศึกษา: 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น
จบการศึกษาด้านเนื้องอกวิทยาจากโรงพยาบาลแห่งชาติสิงคโปร์


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งเต้านมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่แสตมฟอร์ดกว่างโจว
กรรมการสภาเยาวชนแห่งสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน
รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์กวางตุ้งสาขาเนื้องอกบริเวณเต้านม
สมาชิกสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนฝ่ายการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก
คณะกรรมการสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนฝ่ายการฝังแร่
รองประธานสมาคมการแพทย์เขตกวางโจวไป่หยุนสาขาเนื้องอกวิทยา
สมาชิกสมาคมการแพทย์หญิงกว่างโจวสาขาโลหิตวิทยา
สมาชิกศูนย์การแพทย์แม่นยำประจำมณฑลกวางตุ้ง


ผลงานวิจัย: 

"การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยการฝังแร่125 "
"การรักษามะเร็งปอดระยะลุกลามด้วยมีดอาร์กอน-ฮีเลียมและการฝังแร่ 125 "


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก


สาขาการวิจัย: 

การรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก


นัดหมาย
ผลการตรวจทางการแพทย์*
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที