line
swt
ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม
สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติย่อ: 

สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นและได้ทำวิจัยการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กเป็นเวลา 20 ปี 
เคยไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์
มีความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีเคมีบำบัด การรักษาด้วยยามุ่งเป้า 
และการรักษาแบบบูรณาการ มีประสบการณ์ในการรักษามะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ การรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
ด้วยการเคมีบำบัด-ละลายเซลล์มะเร็งแบบผสมผสาน
ทั้งยังเชี่ยวชาญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเนื้องอก และการรักษาด้วยวิธีการคีโมเฉพาะจุด
 (รวมถึงมีดคังโป การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ การฝังแร่อนุภาค มีดนาโน ฯลฯ)
มีการทุ่มเทในการวิจัยการรักษาแบบบาดแผลเล็กและมีประสบการณ์มากมายในการรักษามะเร็ง ทั้งยังได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การอภิปรายทางวิชาการของสมาคมต่อต้านมะเร็งของจีนหลายครั้ง


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ


ประวัติการศึกษา: 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น
จบการศึกษาด้านเนื้องอกวิทยาจากโรงพยาบาลแห่งชาติสิงคโปร์


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งเต้านมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่แสตมฟอร์ดกว่างโจว
กรรมการสภาเยาวชนแห่งสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน
รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์กวางตุ้งสาขาเนื้องอกบริเวณเต้านม
สมาชิกสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนฝ่ายการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก
คณะกรรมการสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนฝ่ายการฝังแร่
รองประธานสมาคมการแพทย์เขตกวางโจวไป่หยุนสาขาเนื้องอกวิทยา
สมาชิกสมาคมการแพทย์หญิงกว่างโจวสาขาโลหิตวิทยา
สมาชิกศูนย์การแพทย์แม่นยำประจำมณฑลกวางตุ้ง


ผลงานวิจัย: 

"การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยการฝังแร่125 "
"การรักษามะเร็งปอดระยะลุกลามด้วยมีดอาร์กอน-ฮีเลียมและการฝังแร่ 125 "


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก


สาขาการวิจัย: 

การรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก


«ก่อนหน้า:หูหยิง
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที