line
swt
เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติย่อ: 

นายแพทย์เจินเยี่ยนลี่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเวชศาสตร์คลินิกจากวิทยาลัยการแพทย์เปาโถว เขาทำงานด้านศัลยกรรม การวินิจฉัยด้วย

ภาพทางการแพทย์ การคีโมเฉพาะจุด ฯลฯ เป็นอาจารย์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและเป็นผู้นำทางวิชาการอื่นๆ เคยศึกษาและ

ทำงานด้านการคีโมเฉพาะจุดโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ทำการรักษาแบบคีโมเฉพาะจุดมาอย่างยาวนานในประเทศจีน


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น


ประวัติการศึกษา: 

1980-1985 วิทยาลัยการแพทย์เปาโถว

1990-2004 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ด้านการคีโมเฉพาะจุดหลายหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมการแพทย์จีน
1992-2005 ศึกษาต่อที่โรงพยาบาลหลายแห่งในจีน


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการรักษาโรคมะเร็งโดยการคีโมเฉพาะจุด นายแพทย์เจินได้ศึกษาและวิจัยหัวข้อนี้อยู่เสมอ 

เขามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งด้วยการเคมีบำบัดแบบฉีดผ่านผิวหนัง การอุดหลอดเลือดผ่านผิวหนัง และการรักษาภาวะแทรกซ้อน

เช่น หลอดอาหารอุดตัน ลำไส้อุดตัน ทางเดินน้ำดีอุดตัน ท่อไตตีบ และหลอดลมตีบที่เกิดจากเนื้องอกและโรคอื่นๆ นอกจากนี้ เขายังเชี่ยวชาญ

และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการรักษามะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก เช่น การใส่ท่อระบายน้ำดีและปัสสาวะ การใส่ท่อบายพาสหลอดอาหาร

ลำไส้ ท่อน้ำดี หลอดเลือดใหญ่ หลอดเลือดสมอง และหลอดลม


ผลงานวิจัย: 

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาของการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็กของนายแพทย์เจิ้นเยี่ยนลี่ ได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งตับ

ชนิด Hemangioma เนื้องอกในมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันรุนแรง และโรคอื่น ๆ ทั้งยังมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการใส่ท่อบายพาสมะเร็งหลอดอาหาร 

เขาได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบท่อเพื่อป้องกันกรดไหลย้อนหลังการรักษามะเร็งหลอดอาหารและได้ทำการวิจัยต่างๆในโครงการระดับจังหวัด 

เขาได้ตีพิมพ์บทความวิชาการและได้รับเชิญไปบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติอยู่หลายครั้ง นอกจากนี้ยังได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ

การรักษา Hemangioma ในตับด้วยวิธีบาดแผลเล็ก และได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษาเนื้องอกมะเร็งต่างๆ ด้วยวิธีบาดแผลเล็ก  การคีโมเฉพาะจุด


สาขาการวิจัย: 

เนื้องอกวิทยา


«ก่อนหน้า:อู๋ เหว่ย
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที