เจินเยี่ยนลี่
  • browseยอดวิว:52
  • time 2023-12-28
  • shareแบ่งปัน
https://img.asiancancer.com/uploads/allimg/2024/02/20/1-163744347.png
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา รองหัวหน้าแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติย่อ: 

นายแพทย์เจินเยี่ยนลี่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเวชศาสตร์คลินิกจากวิทยาลัยการแพทย์เปาโถว เขาทำงานด้านศัลยกรรม การวินิจฉัยด้วย

ภาพทางการแพทย์ การคีโมเฉพาะจุด ฯลฯ เป็นอาจารย์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและเป็นผู้นำทางวิชาการอื่นๆ เคยศึกษาและ

ทำงานด้านการคีโมเฉพาะจุดโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ทำการรักษาแบบคีโมเฉพาะจุดมาอย่างยาวนานในประเทศจีน


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น


ประวัติการศึกษา: 

1980-1985 วิทยาลัยการแพทย์เปาโถว

1990-2004 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ด้านการคีโมเฉพาะจุดหลายหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมการแพทย์จีน
1992-2005 ศึกษาต่อที่โรงพยาบาลหลายแห่งในจีน


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการรักษาโรคมะเร็งโดยการคีโมเฉพาะจุด นายแพทย์เจินได้ศึกษาและวิจัยหัวข้อนี้อยู่เสมอ 

เขามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งด้วยการเคมีบำบัดแบบฉีดผ่านผิวหนัง การอุดหลอดเลือดผ่านผิวหนัง และการรักษาภาวะแทรกซ้อน

เช่น หลอดอาหารอุดตัน ลำไส้อุดตัน ทางเดินน้ำดีอุดตัน ท่อไตตีบ และหลอดลมตีบที่เกิดจากเนื้องอกและโรคอื่นๆ นอกจากนี้ เขายังเชี่ยวชาญ

และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการรักษามะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก เช่น การใส่ท่อระบายน้ำดีและปัสสาวะ การใส่ท่อบายพาสหลอดอาหาร

ลำไส้ ท่อน้ำดี หลอดเลือดใหญ่ หลอดเลือดสมอง และหลอดลม


ผลงานวิจัย: 

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาของการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็กของนายแพทย์เจิ้นเยี่ยนลี่ ได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งตับ

ชนิด Hemangioma เนื้องอกในมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันรุนแรง และโรคอื่น ๆ ทั้งยังมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการใส่ท่อบายพาสมะเร็งหลอดอาหาร 

เขาได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบท่อเพื่อป้องกันกรดไหลย้อนหลังการรักษามะเร็งหลอดอาหารและได้ทำการวิจัยต่างๆในโครงการระดับจังหวัด 

เขาได้ตีพิมพ์บทความวิชาการและได้รับเชิญไปบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติอยู่หลายครั้ง นอกจากนี้ยังได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ

การรักษา Hemangioma ในตับด้วยวิธีบาดแผลเล็ก และได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษาเนื้องอกมะเร็งต่างๆ ด้วยวิธีบาดแผลเล็ก  การคีโมเฉพาะจุด


สาขาการวิจัย: 

เนื้องอกวิทยา


นัดหมาย
ผลการตรวจทางการแพทย์*
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที