หม่าเสียวหยิ่ง
  • browseยอดวิว:149
  • time 2023-12-28
  • shareแบ่งปัน
https://img.asiancancer.com/uploads/allimg/2024/02/03/1-155519340.png
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา รองหัวหน้าแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ:  การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติย่อ: 

มีประสบการณ์การรักษามะเร็งทางคลินิกมานานกว่า 20 ปีมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาทางคลินิก โดยเฉพาะการให้เคมีบำบัด

ฮอร์โมนบำบัด การให้ยามุ่งเป้าและภูมิคุมกันบำบัดในมะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวชและ

มะเร็งทางระบบสืบพันธุ์รวมถึงการรักษามะเร็งชนิดรักษายากและมะเร็งระยะสุดท้าย มีความเชี่ยวชาญทางการใช้วิธีบาดแผลเล็ก

รักษามะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งเชิงลึก


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง


ประวัติการศึกษา: 

2009 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์

2015 ศึกษาแลกเปลี่ยนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
2017 จบการศึกษาคณะเนื้องอกวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น
2019 จบการศึกษาสาขาการรักษามะเร็งด้วยการส่องกล้อง โรงพยาบาลมะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

มีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษามะเร็งทางคลินิกมานานกว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก


ในการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายและมะเร็งชนิดรักษายาก


ผลงานวิจัย: 

ดร. หม่า เสียวหยิง ได้เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเนื้องอกในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเนื้องอก

ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเนื้องอกวิทยา ในระหว่างการทำงาน ดร. หม่า เสียวหยิง มักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านหนังสือทางการแพทย์

และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านการเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และการศึกษาเทคโนโลยี

ทางการแพทย์จากต่างประเทศ


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษามะเร็งด้วยวิธีการให้ยามุ่งเป้า


สาขาการวิจัย: 

เนื้องอกวิทยา


นัดหมาย
ผลการตรวจทางการแพทย์*
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที