line
swt
สมาคมต่อต้านมะเร็ง ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่

มะเร็งสมอง หมายถึงเนื้องอกร้านในสมอง ที่เกิดขึ้นในระบบประสาทสมอง รวมถึงเซลล์ต่างๆที่อยู่ในระบบประสาทสมอง เยื่อหุ้มสมอง เซลล์สืบพันธุ์ เส้นประสาทส่วนปลายที่เป็นต้นกำเนิดของตำแหน่งการเกิดมะเร็งในสมอง รวมถึงเนื้องอกที่ลุกลามไปยังตำแหน่งอื่นภายในสมอง
จากสถิติของ WHO: ในประเทศไทย อัตราการเกิดเนื้องอกในสมองต่อปีอยู่ที่ 10.7 รายต่อชาย 100,000 ราย และ 8.9 รายต่อสตรี 100,000 ราย อัตราการเสียชีวิตจากเนื้องอกในสมองต่อปีอยู่ที่ 6.2 รายต่อชาย 100,000 ราย และ 4.8 รายต่อหญิง 100,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประเทศ
เนื้องอกในสมองที่พบบ่อย ได้แก่ ไกลโอมา เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เนื้องอกน้ำไขสันหลัง กะโหลกศีรษะและสมอง การแพร่กระจายของสมอง เนื้องอกต่อมใต้สมอง ก้านสมอง และเนื้องอกในสมองส่วนกลาง เป็นต้น

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

อาการมะเร็งสมองมีอย่างไรบ้าง?
 • ปวดศีรษะ ปวดศีรษะ
 • อาเจียน อาเจียน
 • สติผิดปกติ สติผิดปกติ
 • ความบกพร่องทางการมองเห็น ความบกพร่องทางการมองเห็น
 • ความบกพร่องด้านการพูด ความบกพร่องด้านการพูด
 • ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว

อาการอื่น: ความรู้สึกผิดปกติของแขนขา การสูญเสียการมองเห็นและการมองเห็นบกพร่อง อาการชักจากลมบ้าหมู ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ฯลฯ

อัตราการรอดชีวิตของเนื้องอกในสมองมีเท่าไหร่?
 • ระดับที่1-2 เป็นเนื้องอก glioma เกรดต่ำ: ค่าความร้ายแรงต่ำ อัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ 5-10
 • ระดับ 3-4 เป็นเนื้องอก glioma เกรดสูง ค่าความร้ายแรงสูง หลังผ่าตัดกลับมาเป็นซ้ำง่าย โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ประมาณ 14 เดือน
ฉันต้องการลงทะเบียน
ชื่อผู้ป่วย:
ประเภทมะเร็ง:
หมายเลขโทรศัพท์:
มีรายงานทางการแพทย์หรือไม่:
การรักษามะเร็งสมองด้วนการฝังแร่ในสมอง แนะนำด้านเทคนิค

การรักษาด้วยการฝังแร่ภาพรังสีสำหรับเนื้องอกในสมอง หรือที่รู้จักในชื่อ "มีดอนุภาค" คือการฝังแร่ไอโอดีน 125 อย่างแม่นยำ ซึ่งปล่อยรังสีแกมมา γ(แกมมา) พลังงานต่ำเข้าไปในเนื้องอกผ่านเทคโนโลยีการเจาะทะลุแบบบาดแผลเล็ก ภายใต้การฉายภาพของ CT, อัลตราซาวนด์ และอื่นๆ ภาพ วิธีการรักษาที่จะฆ่าเซลล์เนื้องอกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตของการแผ่รังแร่ไอโอดิน 125 มีเพียง 1.5 ซม. ซึ่งออกฤทธิ์เฉพาะจุดในส่วนที่เป็นมะเร็ง มีความสามารถปล่อยพลังงานที่แม่นยำ ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเส้นประสาท หลอดเลือดและเนื้อเยื่ออื่นๆในสมอง

จุดเด่นทางด้านเทคนิค
 • 1.แผลเล็ก ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ทำร้ายเส้นประสาทและหลอดเลือดในสมอง
 • 2.พลังงานการฆ่าเซลล์มะเร็งสูง ปริมาตรการแผ่รังสีเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็งสูงขึ้น
 • 3.เพิ่มคุณภาพในชีวิตได้สูงขึ้น แผลเล็กเท่ารูเข็ม หลังทำการรักษาแล้วสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้
 • 4.รักษาซ้ำได้ การกลับมาเป็นใหม่ / ก้อนเนื้อแพร่กระจาย สามารถรักษาด้วยการฝังแร่ต่อกันได้
สำหรับอาการ
 • ก้อนมะเร็งต้นกำเนิดที่มีขนาดเล็กที่และไม่เคยผ่านการรักษาใดๆ
 • ก่อนมะเร็งต้นกำเนิดที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้
 • ผู้ป่วยมะเร็งสมองที่ปฏิเสธกับการผ่าตัดแบบหายขาด
 • ก้อนมะเร็งที่แพร่กระจาย ( หนึ่งจุดหรือหบายจุด )
 • ผลการฉายแสงไม่ดี ปริมาตรการฉายแสงไม่เพียงพอกับเฉพาะจุดที่ต้องเพิ่มพลังงานในเฉพาะจุด
การรักษามะเร็งสมองด้วนการฝังแร่ในสมอง
การรักษามะเร็งสมองโดยการแช่แข็งด้วยอาร์กอนฮีเธียม การแนะนำด้านเทคนิค

การรักษามะเร็งสมองโดยการแช่แข็งด้วยอาร์กอนฮีเธียมเป็นเทคนิคแบบหลอมละลายที่สำคัญชนิดหนึ่ง เมื่อพลังงานอาร์กอนปล่อยออกตามปลายเข็มอย่างรวดเร็ว จะสามารถแช่แข็งเซลล์มะเร็งถึง -120 องศาถึง -180 องศาภายในเวลา 10 วินาทีกว่าทำให้เนื้องอกแข็งตัว เซลล์มะเร็งที่ถูกแข็งตัวเป็นก้อนน้ำแข็งเกิดการแตกสลาย และเมื่อปรับอุณหภูมิของอาร์กอนผ่านปลายเข็มขึ้นเป็น 20-40 องศา จะทำให้ก้อนมะเร็งที่แข็งตัวเกิดการระเบิดจากความร้อน จนทำให้เซลล์มะเร็งถูกทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเร็ว ระยะเวลาการปรับอุณหภูมิ ขนาดและรูปร่างของก้อนแข็งตัว สามารถควบคุมและตั้งค่าตามต้องการได้

จุดเด่นทางด้านเทคนิค
 • 1.บาดแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว
 • 2.ค่าความปลอดภัยสูง ความเสี่ยงต่ำ
 • 3.ผลข้างเคียงต่ำ ไม่ทำลายเซลล์ปกติของร่างกาย
 • 4.ไม่ต้องผ่าตัด ทำลายเซลล์มะเร็งด้วยเทคนิค “ความร้อน + ความเย็นวลับกัน” ้
สำหรับอาการ
 • มะเร็งกลิโอมา
 • มะเร็งเยื่อหุ้มสมอง
 • มะเร็งฮีแมงจิโอมา
 • มะเร็งต่อมใต้สมอง
การรักษามะเร็งสมองโดยการแช่แข็งด้วยอาร์กอนฮีเธียม

วิธีการรักษาแบบบูรการด้วยเทคนิคบาดแผลเล็ก

 • 01 ไม่ต้องผ่าสมอง ไม่ทำลายเส้นประสาท หลอดเลือดและเนื้อเยื่ออื่นๆที่สำคัญในสมอง
 • 02 เหมาะสมกับหลายอาการโรค สามารถรักษาการทำงานทีปกติของสมองได้อย่างกว้างขวาง
 • 03 ความทรมานของผู้ป่วยน้อย คุณภาพการมีชีวิตใหม่ดี
 • 04 ผลข้างเคียงต่ำ อาการแทรกซ้อนน้อย
 • 05 การรักษาเฉพาะจุดแข็งแกร่ง แม่นยำประสิทธิภาพการรักษาดี
 • 06 การรักษาแบบบาดแผลเล็ก สามารถรักษาต่อกันได้ บูรนาการรักษาแบบบาดแผลเล็กได้หลายวิธีในเวลาเดียวกันได้ จนได้ประสิทธิภาพการรักษาที่คาดหวัง
วิธีการรักษาแบบบูรการด้วยเทคนิคบาดแผลเล็ก
VS
 • การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดสมอง 1.การผ่าตัดสมองความเสี่ยงสูง อาจก่อให้เกิดอาหารแทรกซ้อน เช่น ลมชัก การทำงานในสมองได้รับการเสียหาย เลิอดออก ติดเชื้อ เส้นเลือดอุดตันได้ 2.บาดแผลใหญ่ ผู้ป่วยทรมาน 3.หลังผ่าตัดง่ายต่อการกลับมาเป็นใหม่และแพร่กระจายง่าย 4.ความยากการผ่าตัดสูง ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีเดิมอีกต่อไปได้
 • การฉายแสง การฉายแสง 1.ในระหว่างการแผรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง จะทำให้ผู้ป่วนมีอาการผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ติดเชื้อ เส้นเลือดอุดตันได้ 2.ปริมาตรการแผ่รังสีในเฉพาะจุดต่ำประสิทธิภาพการรักษาต่ำ กลับมาเป็นซ้ำง่าย
 • การทำเคมีบำบัด การทำเคมีบำบัด 1.โดยรวมแล้ว จำนวนครั้งของการทำแคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็ง ต้อลงทำ 8-24 ครั้ง ระบะเวลาการรักษายาวนาน 2.ประสิทธิภาพการรักษาต่ำ ผลข้างเคียงสูง เล่น คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง เป็นต้น
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เคสผู้ป่วยมะเร็งสมองด้วยวิธีรักษาแบบบาดแผลเล็ก
ผู้ป่วย อายุ 63 ปี เพศชาย 2013-11 ตรวจสุขภาพประจำปีพบเจอก้อนมะเร็งในสมอง 2015-11 ทำการตรวจสมอง MR พบว่าได้มีการแพร่กระจายในสมอง 2018-11 ก้อนมะเร็งมีการเติบโตในสมอง ไม่สามารถทำการรักษาต่อได้ 2019-3 ได้รับการรักษาด้วยการฝังแร่ในสมอง 2019-7 ก้อนมะเร็งในสมองได้หายไป และใช้ชีวิตอย่างปกติจนถึงปัจจุบัน
ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที
ภาพระลึกจากครอบครัวและผู้ป่วย ปัจุบันได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ ภาพระลึกจากครอบครัวและผู้ป่วย ปัจุบันได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ

ก่อนทำการรักษา ก่อนทำการรักษา2019-3 ภาพการตรวจสมอง MR ( ในวงกลมเป็นก้อนมะเร็ง )

หลังทำการรักษา หลังทำการรักษา2019 – 7 ก้อนมะเร็งในสมองแทบจะมองไม่เห็น

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที