เผิงเสี่ยวชื่อ
  • browseยอดวิว:156
  • time 2024-02-04
  • shareแบ่งปัน
https://img.asiancancer.com/uploads/allimg/2023/09/13/1-155334582.png
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ หัวหน้าแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติย่อ: 

เผิงเสี่ยวชื่อ ทำการรักษามะเร็งมากว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกคณะแพทยศาสตร์จากแคนาดา 

ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมการแพทย์จีน สมาชิกสมาคมต่อต้านมะเร็ง สมาชิกสมาคมมะเร็งวิทยาCSCO และเป็นผู้สนับสนุนการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก

และการรักษาแบบบูรณาการ มีความเชี่ยวชาญในด้านเคมีบำบัด การบำบัดด้วยยาต้านฮอร์โมน การบำบัดแบบมุ่งเป้า การบำบัดแบบบูรณาการและ

การรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ การฝังแร่ไอโอดีน การฉายแสงและการบำบัดทางชีวภาพ 

นอกจากนี้ หมอเผิงยังนำความรู้ที่ได้จากการคิดค้นและวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 20 ฉบับ และมีแลกเปลี่ยนความรู้

ผ่านการประชุมวิชาการขนาดใหญ่


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก


ประวัติการศึกษา: 

ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยการแพทย์ซุนยัดเซ็น
ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย UBC ประเทศแคนาดา
จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

มีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษามะเร็งทางคลินิกมานานกว่า 20 ปี ความเชี่ยวชาญในการรักษาด้วยเคมีบำบัด 
การรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมน การรักษาด้วยยามุ่งเป้าและการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ ทั้งยังเชี่ยวชาญในการรักษาด้วยวิธีบาดแผลเล็ก 
ได้แก่ การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ การฝังแร่อนุภาค การฉายแสงเลเซอร์และชีวภาพบำบัด


ผลงานวิจัย: 

นักวิจัยด้านการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กสมัยที่ 7นักวิจัยด้านการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กสมัยที่ 7
ประธานงานวิชาการอาเซียนหัวข้อการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กสมัยแรก
การประชุมต่อต้านมะเร็งโลกครั้งที่ 21
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 7 เรื่องการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก
เขียนหัวข้อวิชาการเรื่องการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวภาพบำบัด  "CSCO-South" และการรักษาด้วยยามุ่งเป้า ฯลฯ
"งานวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งตับอ่อนระยะลุกลามด้วยความเย็นบำบัด"
"การสังเกตผลการรักษามะเร็งตับแบบเฉพาะจุด"
"การวิเคราะห์การรักษามะเร็งลิ้นด้วยการฉายแสงเลเซอร์" เป็นต้น
"การวิเคราะห์การรักษามะเร็งลิ้นด้วยการฉายแสง" เป็นต้น


สาขาการวิจัย: 

เนื้องอกวิทยา


นัดหมาย
ผลการตรวจทางการแพทย์*
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที