line
swt
ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติย่อ: 

ทำการรักษาสุขภาพในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นเวลา 40 ปีและเป็นสมาชิกหลักของแผนกการแพทย์แผนจีนเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารในมณฑลกวางตุ้ง(โรงพยาบาลทางภาคใต้)

เชี่ยวชาญด้านการรักษาเนื้องอกด้วยการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนตะวันตก มีประสบการณ์ในการรักษาเนื้องอกแบบเฉพาะบุคคลด้วยแนวคิดภาพรวมของการแพทย์แผนจีนและแบบแยกกลุ่ม เชี่ยวชาญในการแพทย์แผนจีนและใช้ยามุ่งเป้ารักษามะเร็งต่างๆ ร่วมกับการฉายรังสีและเคมีบำบัดเพื่อลดความเจ็บปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการแพทย์แผนจีน การบำบัดด้วยอาหาร การออกกำลังกายและอื่นๆ

ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาระบบย่อยอาหารได้ดีอีกด้วย เช่น โรคกระเพาะอาหารเรื้อรังและเฉียบพลัน โรคกระเพาะตีบเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ มะเร็งทางเดินอาหาร นิ่ว การวินิจฉัยและการรักษาโรคอายุรกรรมในผู้ป่วยสูงอายุสาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

รองประธานสมาคมโรคภูมิคุ้มกันการแพทย์แผนจีน สมาคมส่งเสริมการวิจัยการแพทย์แผนจีน 

สมาชิกของคณะกรรมการวัฒนธรรมของสมาคมการแพทย์แผนจีนแห่งประเทศจีน 

สมาชิกขอคณะกรรมการวรรณกรรมการแพทย์โบราณของสมาคมการแพทย์แผนจีนแห่งประเทศจีน ผู้อำนวยการสมาคมวิจัยโจวอี้และการแพทย์แผนจีน 

สมาชิกของคณะกรรมการทฤษฎีพื้นฐานของการแพทย์แผนจีน สมาคมการแพทย์แผนจีนกวางตุ้ง 

สมาชิกของคณะกรรมการประจำคณะกรรมการวิชาชีพมะเร็งประจำมณฑลกวางตุ้ง 

สมาชิกกองบรรณาธิการประจำ "วารสารการแพทย์แผนจีนสมัยใหม่และตะวันตกจีน"

ครั้งหนึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการสอนและการวิจัยของทฤษฎีพื้นฐานของการแพทย์แผนจีนและวรรณคดีและประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนทางภาคใต้


ผลงานวิจัย: 

ดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด  จำนวน 19 โครงการ 

ตีพิมพ์ผลงานวิชาการมากกว่า 90 ฉบับ

ตีพิมพ์ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์ผู้สูงอายุ" 8 ฉบับ«ก่อนหน้า:
»ต่อไป:อู๋ เหว่ย
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที