line
swt
รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวฯพาสื่อไทยเยี่ยมชมการรักษามะเร็งด้วย18เทคโนโลยีสมัยใหม่
  • browse 0
  • time 2023-11-07
  • แบ่งปันแบ่งปัน


สำนักข่าวไทยได้รับเชิญจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งบาดแผลเล็ก ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาลของจีน ที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาโรคนี้ และได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายทั่วโลกเข้ามารักษา หวังต่อลมหายใจให้มีชีวิตยาวนานออกไป

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที