082-799-2888  02-645-2799  

เทคโนโลยีด้านโรคมะเร็ง

สำหรับโรค:

มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ / มะเร็งปอด / มะเร็งลำไส้ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคคีโมเฉพาะจุด คือการให้ยาผ่านทางสายยางไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรง ส่วนใหญ่ใช้เครื่อง DSA นำทาง โดยเลือกยาที่เหมาะสมกับโรคมะเร็งตามสายพันธุ์ แล้วสวนเข้าไปในเนื้องอกรวมถึงใส่ยาอุดหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงเนื้องอกด้วย เปรียบเทียบกับการทำคีโมทั่วไปโดยให้ยาผ่านเส้นเลือดดำ ความเข้มข้นของยาจะสูงกว่า 2-8 เท่า และสามารถอุดเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเนื้องอก ซึ่งจะทำให้ก้อนเนื้อขาดอาหารจน ‘หิวตาย’ หรือพัฒนาช้า โดยเทคนิคนี้ผู้ป่วยจะมีบาดแผลแค่ประมาณ 2mm เท่านั้น ซึ่งยาต้านนี้ จะสามารถคงอยู่ในเนื้องอกได้เป็นเวลานาน เป็นวิธีที่สำคัญทางด้านโรคมะเร็งอีกวิธีหนึ่ง

สำหรับโรค:

มะเร็งเต้านม / มะเร็งปอด / มะเร็งตับ / มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคการทำความเย็นเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานความโบราณและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่หลายพันปีก่อน การประดิษฐ์เครื่องมือชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกา ถูกเรียกว่าเป็นมีดฮีเลียมอาร์กอนเป็นเทคโนโลยีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทำใช้ความเย็นและความร้อนในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูง ได้รับการอนุมัติจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคโรคมะเร็งได้

สำหรับโรค:

มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ / มะเร็งปอด / มะเร็งลำไส้ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคภูมิคุ้มกัน คือเทคนิคทางการแพทย์อันล้ำสมัยที่จะทำหลังจากขั้นตอนการผ่าตัด ฉายแสง หรือการทำคีโมผ่านพ้นไปแล้ว เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ฉีดเข้าร่างกายผู้ป่วยโดยตรงโดยเข้าไปทำลายก้อนเนื้อ หรือ กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาตอบสนองต่อก้อนเนื้อร้ายเนื่องจากเซลล์ภูมิคุ้มกันนี้ได้มาจากตัวของผู้ป่วยเอง เพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นลบใดๆต่อผู้ป่วย อีกทั้งยังปลอดภัย ผลข้างเคียงต่ำ ไม่ว่าสภาพร่างกายของผู้ป่วยจะอ่อนแอเพียงใด ก็ล้วนสามารถใช้เทคนิคภูมิคุ้มกันได้

สำหรับโรค:

มะเร็งตับ / มะเร็งปอด / มะเร็งไต / มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 มีดนาโน คือ เทคโนโลยีการบำบัดสมัยใหม่ที่ใช้ในการบำบัดมะเร็งที่มีความซับซ้อนแบบใหม่ หรือที่เราเรียกกันว่า Irreversible Electroporation (IRE) ซึ่งใช้การฉายเคลื่อนไฟฟ้าความถี่สูงผ่านเข้าไปทางชีพจรไปยังบริเวณก้อนผนังของเนื้อร้าย ก่อให้เกิดคลื่นไฟฟ้าขนาดนาโนที่ไม่สามารถที่ไหลย้อนกลับออกไปได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อก้อนเนื้ออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

สำหรับโรค:

มะเร็งเม็ดเลือดขาว / มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลติเพิลมัยอิโลมา / มะเร็งเม็ดเลือดชนิดอื่นๆ

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 หลักการทำงานของเทคนิคการรักษาแบบ CAR-T เซลล์จะนำเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นยีนต้นกำเนิด (Chimeric Antigen) ของผู้ป่วย ทำการคัดแยก T Cell จากเม็ดเลือดขาว จากนั้นใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มเซลล์ T กับองค์ประกอบของเซลล์เนื้องอกเฉพาะ เพื่อให้เซลล์ T เข้าไปทำลายเซลล์เนื้อร้าย ซึ่งเทคนิคการรักษาแบบ CAR-T เซลล์จะมีการเพาะเลี้ยงเซลล์ในปริมาณมากจากห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นจะทำการฉีดกลับเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเทคนิคการรักษานี้เป็นรูปแบบเทคนิคการรักษาแบบใหม่ที่ใช้เซลล์ในการรักษา และไม่ใช่การรักษาโดยใช้ตัวยาใดๆ

สำหรับโรค:

มะเร็งตับ / มะเร็งปอด / มะเร็งลำใส้ใหญ่ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคบูรณาการแบบบาดแผลเล็ก เป็นเทคนิคแพทย์แผนจีนและตะวันตกที่มาบูรณาการร่วมกัน โดยใช้ระบบทางการแพทย์แบบใหม่ทั้งสิ้น ส่งผลลัพธ์ต่อก้อนมะเร็งอย่างแม่นยำ ตรงจุดและได้ผลสูงสุด ลดความทรมานและผลกระทบต่อระบบร่างกายผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็เป็นอีกเทคนิคทางการแพทย์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับโรค:

มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ / มะเร็งปอด / มะเร็งไต เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ คือการแทงเข็มขนาด 2mm เข้าไปยังบริเวณก้อนเนื้อส่งคลื่นความถี่ไมโครเวฟไปที่ส่วนเนื้อร้าย โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ไปละลายเซลล์มะเร็งอย่างตรงจุด เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟนี้เป็นเทคนิคที่มีความแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง และไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติของร่างกาย ในขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นการทำงาน และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งส่งผลในการระงับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งโดยตรง

สำหรับโรค:

มะเร็งโพรงจมูก / มะเร็งช่องปาก เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 จุดกำเนิดของโรค คือการสืบหาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (สาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติจากโมเลกุลของโปรตีนในเซลล์มะเร็งหรือจากบางส่วนของยีน) เมื่อรู้ตำแหน่งของมะเร็งที่แน่ชัดแล้ว ก็จะใช้ยาที่มีลักษณะเหมาะสมกับเซลล์มะเร็งนั้นๆซึ่งตัวยาจะมีผลต่อเซลล์ที่มีความผิดปกติ (เซลล์มะเร็ง) เท่านั้น ทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อตัวไปวิธีนี้จะไม่ทำลายเซลล์ปกติอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบเซลล์มะเร็งด้วย นั่นก็หมายความว่า วิธีนี้เป็นวิธีที่ที่ใช้สำหรับหาเซลล์มะเร็งอย่างเจาะจงและส่งตัวยาเข้าไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรค:

มะเร็งปอด / มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ / มะเร็งลำใส้ใหญ่ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดได้พัฒนาการทำเคมีแบบดั้งเดิม โดยใช้หลักการต่อกรกับโรคมะเร็งอย่างปลอดภัยไร้พิษเหมาะที่จะใช้กับเซลล์มะเร็งหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลต่อเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดแทรกซ้อน อีกทั้งยังคงสภาพของเซลล์ปกติให้เหมือนเดิมอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ผลที่รวดเร็ว เสริมสร้างและป้องกันระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การพัฒนาเทคนิคดังกล่าว กลายเป็นอาวุธเคมีรุ่นใหม่ที่ใช้ต่อกรกับโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้คนมักจะเรียกมันว่า เคมีสีเขียว

สำหรับโรค:

มะเร็งปอด / มะเร็งหลอดอาหาร / มะเร็งโพรงจมูก / มะเร็งช่องปาก เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคPhotodynamic therapy (PDT) คือการใช้photosensitizer และเลเซอร์โดยจะส่งผลต่อเซลล์มะเร็งเป็นอย่างสูงเมื่อสารPhotodynamic ได้มาสัมผัสโดนกับคลื่นเลเซอร์ก็จะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นออกซิเจนชนิดพิเศษที่สามารถส่งผลเสียต่อเซลล์มะเร็งโดยรอบได้ เนื่องจากสารPhotodynamicต้องอาศัยการกระตุ้นจากคลื่นเลเซอร์ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของแสงเลเซอร์ที่จะกำหนดไปตรงจุดไหนในร่างกาย เพราะเหตุนี้ทีมแพทย์ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ต่อกรกับเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่แตกต่างกันไป

สำหรับโรค:

มะเร็งปอด / มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ / มะเร็งลำใส้ใหญ่ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคเจาะจงเซลล์มะเร็งACTL ทำได้โดยเก็บรวบรวมเซลล์จากร่างกายของผู้ป่วย นำไวรัสRecombinant Adeno-Associated(RAAV)ของยีนที่มีการต่อต้านมะเร็งมาเป็นตัวพาหะ หลังจากที่นำเซลล์CTLที่เตรียมไว้ในหลอดทดลอง ถ่ายคืนสู่ผู้ป่วยผ่านหลอดเลือดดำ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่เซลล์CTLสามารถที่จะสลายเซลล์มะเร็งในที่สุด จากเซลล์ที่ได้รับมาจากเทคโนโลยีACTL มีลักษณะพิเศษในการทำลายเซลล์มะเร็งได้ตรงจุดและในด้านการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีACTLก็บรรลุผลการรักษาที่น่าทึ่ง อัตราผู้ป่วยที่มารักษาสามารถมีชีวิตอยู่ได้สูงถึง85% ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีACTL จึงได้กลายเป็นขั้นตอนสำคัญของการรักษาโรคมะเร็ง

สำหรับโรค:

มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ /มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ก็คือเทคนิคบูรณาการสีเขียวซึ่งมีก๊าซPeroxideที่สร้างขึ้นโดยก๊าสTrioxide ซึ่งจะทำให้ยาเคมีตอบสนองได้ไวยิ่งขึ้นและยังบรรเทาผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย อีกทั้งระบบภูมิคุ้มกัน และเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดeutrophils ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลในการทำลาย และ กำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรค:

มะเร็งปอด / มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ / มะเร็งลำไส้ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคนิคภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งแบบบูรณาการคือเซลล์ภูมิคุ้มกันที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จากเซลล์DC-CIK โดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเซลล์ DC , CIK 2ชนิดและเทคนิคภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งแบบบูรณาการนี้จากเดิมคือ 2ชนิด ก็กลายเป็น5ชนิด โดยใช้ DC , CTL , NK ,γδT, CD3AK เซลล์หัวใจหลักทั้ง5นี้มาบูรณาการร่วมกันในแผนทางการแพทย์สร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อย่างหลากหลายมิติ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและลดเปอร์เซ็นการเกิดซ้ำของก้อนเนื้อร้ายได้สูงเลยทีเดียว

สำหรับโรค:

มะเร็งเต้านม / มะเร็งปอด / มะเร็งตับ มะเร็งลำใส้ใหญ่ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 กระแสความถี่สองกระแสที่ไม่เหมือนกันตัดผ่านในร่างกาย จุดที่ตัดกันนั้นจะส่งผลรบกวนสนามไฟฟ้าทำให้เซลล์มะเร็งมีมีอุณหภูมิระดับ42.5องศาเซลเซียส ถึง 43.5 องศาเซลเซียส ทำต่อเนื่องกันอย่างต่ำ 40 นาที ทำให้เซลล์มะเร็งถูกระงับการเจริญเติบโตและทำให้เซลล์นั้นตายได้ทำให้เซลล์มะเร็งได้รับพิษจากเคมีโดยตรง อีกทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำคีโมและฉายแสงให้ดียิ่งขึ้นได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

สำหรับโรค:

โรคตับแข็ง / โรคไตวาย / โรคเบาหวาน เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดนี้คือ เทคโนโลยีการเกิดใหม่ทางการแพทย์ คุณค่าของเทคโนโลยีนี้คือนำเซลล์ต้นกำเนิดมาแบ่งแยก เพาะเลี้ยง ชักนำ เป็นต้น เป็นอวัยวะหรือเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่า และเป็นปกติอาศัยเทคโนโลยีการปลูกถ่ายพิเศษนำเซลล์เข้าไปในร่างกายแทนที่เซลล์ที่ผิดปกติ เป็นการปฏิรูปทางการแพทย์ใหม่ที่สามารถใช้กับโรคที่หายยากๆได้

สำหรับโรค:

มะเร็งปอด / มะเร็งเต้านม / มะเร็งตับ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 อาศัยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยนำทางแทงเข็มพิเศษผ่านทางผิวหนังเข้าไปยังตัวมะเร็งโดยตรงซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็กปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านเข้าไปในเข็ม และใช้วิธีการทางฟิสิกส์ทำให้ก้อนเนื้อละลาย เนื่องจากวิธีนี้จะจับก้อนมะเร็งโดยตรง ผลที่ได้จึงมีประสิทธิภาพและไม่ทำลายเซลล์ปกติ การใช้เทคนิคคลื่นความถี่สูงนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเสมือนการผ่าตัด ดังนั้นวิธีนี้จึงถูกเรียกว่า มีดละลายมะเร็งที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัดจริง

สำหรับโรค:

มะเร็งสมอง / มะเร็งปอด / มะเร็งตับ เป็นต้น

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 มีดโฟตอนเป็นเทคโนโลยีหนึ่งทางด้านรังสีวิทยาใหม่ล่าสุดของโลก มีข้อได้เปรียบที่สุดคือฉายรังสีสามมิติที่เป้าหมายอย่างแม่นยำ และกำหนดขอบเขตที่ฉายรังสีโดยอัตโนมัติ เนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงกับก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีที่น้อยลงแต่ที่ตัวก้อนมะเร็งจะได้รับปริมาณรังสีที่มากยื่งขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อก้อนมะเร็งได้อย่างดีและภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสียังน้อยลงอีกด้วย

สำหรับโรค:

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 เทคโนโลยีPET/CTถือเป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีเพียงวิธีเดียว ณ ขณะนี้ที่นำลักษณะทางกายวิภาคมาใช้ในการดำเนินการ ผลัดเปลี่ยนและถ่ายภาพจากร่างกาย มีข้อดีคือไม่มีแผลบาดเจ็บในขณะที่ตรวจ มีความไวในการตรวจสอบมะเร็งระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากหรือมะเร็งในระยะแรกๆ ผลการวินิจฉัยแม่นยำมากกว่า 90% ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกล่าวว่า เครื่องมือPET/CT มีประโยชน์อย่างมากกับการวางแนวทางในการรักษาในขั้นต่อๆไป

สำหรับโรค:

มะเร็งเต้านม

เหนือกว่าทางเทคนิค:

 การสร้างเต้านมใหม่หลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยยึดมั่นหลักการที่ว่า ความปลอดภัยอันดับแรก ความสวยงามอันดับสองหลังจากทำการผ่าตัดก้อนเนื้อของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเลือการปลูกถ่ายอวัยวะเทียม การปลูกเซลล์เนื้อเยื่อที่เหมาะสมโดยอิงจากสภาพร่างกายของผู้ป่วยเป็นหลัก แล้วค่อยสร้างรูปทรงเต้านมของเพศหญิงเข้าไป เมื่อพิจารณาแล้วจะไม่เห็นความแตกต่างจากบุคคลปกติทั่วไป เรียกความมั่นใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกลับคืนมาดังเดิม

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น