line
swt
ร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และแบ่งปันเทคโนโลยีมะเร็งใหม่ๆ: คณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสื่อมวลชนที่เป็นมิตรจากประเทศไทยและลาวเยี่ยมชมโรงพยาบาลของเราเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 15 พฤศจิกายน คณะเยือนประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมแพทย์แผนจีนของไทย สมาชิกของศูนย์การแพทย์แผนจีนแผนไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาของลาว ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครหลวง และทีวีช่อง 9 ของลาวร่วมกันเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจวที่เป็นฐานการฝึกอบรมแพทย์โรคมะเร็งแบบบูรณาการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ของสมาคมต่อต้านมะเร็ง (กวางตุ้ง) วัตถุประสงค์ของทริปนี้คือเพื่อกระชับความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างจีน ไทย และลาว การแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และเทคโนโลยี และเผยแพร่คู่มือ CACA ในประเทศต่างๆ ที่อยู่บริเวณ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ส่งเสริมการพัฒนาด้านการแพทย์แก่ประเทศตามแนวเส้นทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”


การแบ่งปันและการเอาชนะ ร่วมสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง


ในเช้าวันที่ 14 หวัง หวยจ่ง ประธานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว หยาง จิงน่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซ่ง ซื่อจวิน หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาระหว่างประเทศ เห่อ เหลียงปิง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้นำโรงพยาบาลคนอื่นๆ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนที่มาเยือนอย่างอบอุ่น【คำกล่าวของประธาน หวัง หวยจ่ง แห่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว】


ผู้อำนวยการหวังหวยจงกล่าวว่า: ตั้งแต่ฐานการฝึกอบรมด้านเนื้องอกวิทยาแบบบูรณาการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ของสมาคมต่อต้านมะเร็งของจีน (กวางตุ้ง) (ข้อความต่อไปนี้จะย่อว่า "ฐาน") เข้ามาจัดตั้งในโรงพยาบาลของเรา การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลของเราและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลของเรามีความใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ที่สำคัญๆในประเทศลาวและไทย ได้จัดการแลกเปลี่ยนและสัมมนาทางการแพทย์กับทั้งสองประเทศอยู่หลายครั้ง โรงพยาบาลของเรารักษาผู้ป่วยกว่า 50,000 รายจากประเทศไทย ลาว และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประเทศเหล่านั้น ขณะนี้ "ฐาน" ได้ปักหลักอยู่ในโรงพยาบาลของเราแล้ว โรงพยาบาลของเรามีหน้าที่แนะนำคู่มือ CACA ของสมาคมต่อต้านมะเร็งของจีนแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยและลาวจะเข้าร่วมทีมสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" แบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น


เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันเผยแพร่เทคโนโลยีด้านมะเร็งที่ทันสมัย


ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ โรงพยาบาลของเราได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล วอร์ดวีไอพี ระบบข้อมูล ศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์  ห้องทำคีโมเฉพาะจุด ห้องหัตถการบาดแผลเล็ก ฯลฯ นอกจากนี้เรายังจัดการอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากสามฝ่าย เพื่อให้กลุ่มที่มาเยี่ยมได้รับความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาเนื้องอกแบบบาดแผลเล็กของโรงพยาบาล สิ่งอำนวยความสดวกพื้นฐานและอาคารต่างๆ【คณะผู้แทนเยี่ยมชมโรงพยาบาล】


ศาสตราจารย์ ซ่ง ซื่อจวิน หัวหน้านักเนื้องอกวิทยาของโรงพยาบาลของเรา ได้แนะนำข้อดีในการวินิจฉัยและการรักษาของทีมแพทย์ MDT ของโรงพยาบาล และหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากประเทศไทยและลาวเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ารูปแบบการวินิจฉัยและการรักษาของทีมแพทย์ของ MDT สามารถจัดเตรียมแผนการรักษาที่ครอบคลุมและเป็นเฉพาะให้กับผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น【แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการอภิปรายทางวิชาการ】


ในส่วนของเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก ผู้เชี่ยวชาญจากสองประเทศได้อภิปรายกับศาสตราจารย์ซ่ง ซื่อจวิน หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาของโรงพยาบาล ศาสตราจารย์ซ่ง ซื่อจวิน แบ่งปันเนื้อหาการบรรยาย "การรักษาแบบบาดแผลเล็ก" และแนะนำเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก เช่น การคีโมเฉพาะจุด การใช้มีดนาโน การฝังแร่ และการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ เป็นต้นแก่คณะเยือน นอกจากนี้ตัวแทนผู้เยี่ยมชมยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการแพทย์ในปัจจุบันของประเทศตนเอง เขากล่าวว่า ในประเทศไทยและลาวถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยวิธีบาดแผลเล็กมาใช้ แต่ก็ยังใช้ในวงแคบและมีข้อจำกัด ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง . ความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ก็ค่อนข้างน้อย หวังว่าทั้ง 3 ฝ่ายจะสามารถร่วมกันเผยแพร่เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนมากขึ้น【คำกล่าวโดยคณบดีนครหลวงแห่งประเทศลาว】


ช็อกหนัก ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งระยะลุกลามมา 5-10 ปี


ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 คณะเยือนได้เยี่ยมผู้ป่วยชาวไทยและลาวที่โรงพยาบาล สอบถามรายละเอียดอาการป่วยและสภาพร่างกาย และอวยพรขอให้หายจากโรคโดยเร็ว แม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งระยะลุกลามถึงระยะปลาย แต่ก็ยังได้รับการรักษาที่ดีในโรงพยาบาล
【คณะเยือนผู้ป่วยในโรงพยาบาล】


ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 คณะเยือนยังได้ร่วมกิจกรรมผู้กล้าต้านมะเร็งหวนกลับสู่โรงพยาบาลอีกด้วย โดยในงานนี้ผู้ป่วยที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งได้สำเร็จมาเป็นเวลา 5-10 ปี กลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การรักษาและส่งต่อพลังบวกในการต้านมะเร็ง ผู้กล้าต้านมะเร็งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามถึงระยะปลายที่ถูกปฏิเสธการรักษา อย่างไรก็ตาม หลังจากการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว พวกเขาไม่เพียงแค่มีชีวิตที่ยาวนานขึ้น แต่คุณภาพชีวิตเขายังดีขึ้นอีกด้วย นี่ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ป่วยรายอื่น ๆ เท่านั้น  แต่ยังทำให้คณะเยือนตกตะลึงเช่นกัน【คณะเยือนถ่ายภาพร่วมกับผู้กล้าต้านมะเร็งชาวไทย】


ตัวแทนคณะเยือนกล่าวว่า “ในประเทศไทยและลาว ผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายจำนวนมากมักจะถูกปฏิเสธการรักษา อย่างไรก็ตาม เมื่อผมไปเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดและพูดคุยกับผู้ป่วย จึงพบว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามถึงระยะสุดท้ายที่รับการรักษาที่นี่สามารถรอดชีวิตมาได้ การได้เห็นผู้ป่วยหลายท่านต่อสู้กับโรคมะเร็งได้สำเร็จ สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากว่า 10 ปี ทำให้รู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้ง ประสบการณ์การรักษาที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้มากๆ”【คำกล่าวของนายกสมาคมแพทย์จีนชั้นสูงแห่งประเทศไทย】


เส้นทางความร่วมมือทางการแพทย์และการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสามประเทศครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งสามฝ่ายเป็นอย่างยิ่งตัวแทนของคณะเยือนกล่าวว่า หลังจากจัดตั้งฐานการฝึกอบรมทางการแพทย์โรคมะเร็งแบบบูรณาการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ของสมาคมต่อต้านมะเร็งของจีน มีบทบาทการชี้นำการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งและวิชาการทั้งสองประเทศ พวกเขาตั้งตารอการเผยแพร่หนังสือคู่มือ CACA ของสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนไปยังสองประเทศ เพื่อให้ทั้งสองประเทศได้ปรับปรุงเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากขึ้น พวกเขาหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นโอกาสในการร่วมมือกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว เพื่อสร้างสะพานเชื่อมทางการแพทย์และสุขภาพระหว่างจีน ไทย และลาว ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น【มอบของที่ระลึกให้กันและกัน】


ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ทั้ง 3 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกเพื่อเป็นตัวแทนของมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่าง 3 ฝ่าย นอกจากนี้ยังหมายถึงการร่วมกันส่งเสริมการแพทย์ของประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเผยแพร่เทคโนโลยีการรักษามะเร็งที่ทันสมัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากขึ้น
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที