line
swt
เจาะลึกประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขกฎหมายสาธารณสุข-ผู้บริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมสมาคมกฎหมายสาธารณสุขกวางตุ้ง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ประธานหลินจื้อเฉิง ผู้อำนวยการด้านการแพทย์หลินเต้าเซวียน ผู้อำนวยการหวังหวยจง ผู้อำนวยการหยางจินน่า ผู้อำนวยการหวังจวินหลาน และผู้บริหารคนอื่นๆเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในงาน "ประชุมสมาคมกฎหมายสาธารณสุข กวางตุ้งประจำปี 2566-2567" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกฎหมายสาธารณสุขกวางตุ้ง "การประชุมทางวิชาการประจำปี 2565-2566" การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุข ให้การคุ้มครองและการสนับสนุนทางกฎหมายในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพในมณฑลกวางตุ้ง ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากสถาบันด้านสุขภาพ การพยาบาล กฎหมาย และสาขาอื่น ๆ ในมณฑลกวางตุ้งได้เข้าร่วมการประชุมนี้

微信图片_20230529163222_副本.jpg

ประธานหลินจื้อเฉิง ถ่ายภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมงาน


ในการประชุม ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น "โครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมายสาธารณสุข การจัดการความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของสถาบันการแพทย์ แนวทางการป้องกันและระบบควบคุมความเสี่ยงด้านสาธารณสุข" ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากฎหมายสาธารณสุขเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพ จำเป็นต้องปรับระบบกฎหมายสาธารณสุข กลไกการจัดการปัญหาทางการแพทย์ ยกระดับความตระหนักและความรู้ทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของบริการทางการแพทย์

微信图片_20230529163229_副本.jpg

เหล่าผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการแบ่งปันประสบการณ์


ผู้บริหารโรงพยาบาลของเรารับฟังรายงานและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีจัดการปัญหาทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล การเข้าร่วม "การประชุมวิชาการสาธารณสุข สมาคมกฎหมายมณฑลกวางตุ้งประจำปี 2566-2567" ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางการแพทย์และยกระดับการจัดการโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้โรงพยาบาลของเราปรับปรุงระบบบริการและคุณภาพทางการแพทย์ และเป็นแนวทางสำคัญในการประยุกต์ความรู้ต่างๆมาใช้อีกด้วย 

微信图片_20230529163232_副本.jpg

ประธานหลินจื้อเฉิง รับฟังการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญอย่างตั้งใจ


ผู้อำนวยการหวังหวยจง ผู้อำนวยการหยางจินน่า  ผู้อำนวยการหวังจวินหลาน และผู้บริหารคนอื่นๆ

微信图片_20230529163227_副本.jpg

ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบรรยาย


เราเชื่อว่าด้วยการบริหารของประธานหลินจื้อเฉิง ผู้อำนวยการด้านการแพทย์หลินเต้าเซวียนและผู้อำนวยการหวังหวยจง โรงพยาบาลของเราจะพัฒนาและปรับปรุงบริการทางการแพทย์ และมอบบริการทางการแพทย์ที่ดีแก่ผู้ป่วยได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที