line
swt
เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการรักษา "การเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊า" โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน "การเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์"

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2023 ผู้อำนวยการแผนกการแพทย์หยาง ซินได้เข้าร่วม "การประชุมแลกเปลี่ยนยาและเครื่องมือแพทย์"  ซึ่งจัดโดยสำนักงานตลาดเมืองกวางโจว ในนามของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว การประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะปฏิรูประบบการประเมินและอนุมัติยาและเครื่องมือแพทย์ในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ผลักดันนโยบายการเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊า และ "การพัฒนาพร้อมกันทั้งสองประการ" ของนโยบาย "การเชื่อมโยงตลาดยาและอุปกรณ์ในฮ่องกงและมาเก๊า" และสร้างมาตรฐานการจัดการระบบนี้ บุคลากรสำนักงานเทศบาล หัวหน้าและเจ้าหน้าที่แผนกเภสัชกรรมและเคมีของสำนักงานตลาด ผู้บริหารและบุคลากรแผนกที่เกี่ยวข้องของสถาบันการแพทย์และตัวแทนขององค์กร"การเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ "ได้ เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย

3_副本.jpg

ผู้นำหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุม


ในการประชุม ผู้นำที่เข้าร่วมชี้ให้เห็นว่านโยบาย "การเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊า" ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญในร่างโครงการเขต (GBA) หน่วยงานต่างๆจะต้องมองในภาพรวมเพื่อพัฒนาประเทศและเข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายการเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊าอย่างลึกซึ้ง โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพูนความสุข ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในเขต (GBA) ร่วมพัฒนาชีวการแพทย์กับระดับมณฑล ปัจจุบันได้สร้างระบบความร่วมมือที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทุกหน่วยงานจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสาร เข้าใจสาระสำคัญของนโยบาย และดำเนินโยบายให้เกิดประโยชน์

2_副本.jpg

การตีความโครงการเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊า


ผู้อำนวยการแผนกการแพทย์หยางซิน บรรยายแบ่งปันประสบการณ์การใช้และการจัดการ "การเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์" โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชุดแรกๆ ที่นำนโยบายนี้มาใช้จนพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว โรงพยาบาลเราได้ให้ประสบการณ์และเคสที่ประสบความสำเร็จแก่โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ เป็นข้อมูลอ้างอิงและแนวทางการทำงาน ในระหว่างการส่งเสริมนโยบายการเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊า การตรวจสอบการนำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการตรวจสอบนั้นมีหลายขั้นตอน รวมถึงการอนุมัติการนำเข้า การจัดซื้อจากต่างประเทศ พิธีการศุลกากรนำเข้า การจัดเก็บและการจัดจำหน่าย การใช้งานจริง ฯลฯ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการนำเข้า โรงพยาบาลจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของยาและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งในระหว่างดำเนินนโยบายนี้โรงพยาบาลได้ประสบปัญหาบางอย่าง เช่น เวลาการอนุมัติยาและเครื่องมือแพทย์ค่อนข้างนาน ขั้นตอนศุลกากรยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น โรงพยาบาลจึงต้องเพิ่มการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงปัญหา ผู้อำนวยการหยางซินกล่าวว่าโรงพยาบาลของเรายังต้องเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาระบบการจัดการยาและเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาและเครื่องมือแพทย์

1_副本.jpg

ผู้อำนวยการหยางซินตั้งใจฟังบรรยายการประชุม


การประชุม "การเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์" จบลุล่วง การดำเนินนโยบายเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊าจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ในเขตอ่าว GBA  นอกจากนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะให้ความร่วมมือนโยบายเชื่อมโยงตลาดยาและเครื่องมือแพทย์ในฮ่องกงและมาเก๊าอย่างเต็มที่ และอุทิศตนเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์โดยรวมในเขตอ่าว GBA 


แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที