line
swt
อู๋ เหว่ย
อู๋ เหว่ย
แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

ประวัติย่อ: 

อู๋ เหว่ย มีประสบการณ์ด้านเนื้องอกวิทยามานานกว่า 10 ปี เขาสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกของ มหาวิทยาลัยการแพทย์ซานซี ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษามะเร็งที่พบบ่อย เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเทคนิคต่างๆ อาทิ การคีโมเฉพาะจุด การรักษาด้วยความเย็น คลื่นไมโครเวฟ และการฝังแร่  สามารถรักษาภาวะแทรกซ้อนและอาการผิดปกติเฉียบพลันที่เกิดจากเนื้องอก เชี่ยวชาญในการทำหัตถการต่างๆในระหว่างกระบวนการรักษามะเร็ง เช่น การเจาะทรวงอก การเจาะช่องท้อง การเจาะกระดูก การเจาะกระดูกไหปลาร้า เป็นต้น เขาเคยเข้าร่วมในโครงการระดับเทศบาลเมืองกว่างโจว 1 โครงการ และมีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการทำงานทางคลินิก


ประวัติการศึกษา: 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกของมหาวิทยาลัยการแพทย์ซานซี


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

เขาทำงานด้านเนื้องอกวิทยามานานกว่า 10 ปีนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การคีโมเฉพาะจุด การรักษาด้วยความเย็น คลื่นไมโครเวฟ และการฝังแร่ 


สาขาการวิจัย: 

เวชศาสตร์คลินิก


«ก่อนหน้า:ยิน ผิงซ่าน
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที