line
swt
หม่าหยูเหมย
หม่าหยูเหมย
แพทย์แผนกเนื้องอกวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกทางนรีเวชและ
ทางเดินอาหาร

ประวัติย่อ: 

หม่าหยูเหมย มีประสบการณ์การรักษาเนื้องอกนรีเวชกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก เนื้องอกในช่องคลอด 
การรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหารผ่านการส่องกล้อง เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งทวารหนัก มะเร็งลำไส้ตรง เป็นต้น รวมถึงการรักษาด้วย
การด้วยการฉายแสงและเคมีบำบัดแบบบูรณาการ การรักษาด้วยวิธีบาดแผลเล็ก การทำภูมิคุ้มกันบำบัดและอื่นๆ


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การรักษาเนื้องอกทางนรีเวชและ
ทางเดินอาหาร


ประวัติการศึกษา: 

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ซีหนาน
ผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลเวสต์ไชน่า มหาวิทยาลัยเสฉวน


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

มีประสบการณ์การรักษาเนื้องอกทางนรีเวชมากว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในการรักษาเนื้องอกทางนรีเวชและทางเดินอาหารแบบบูรณาการ การรักษาเนื้องอก
ชนิดก้อนแข็งด้วยวิธีบาดแผลเล็ก เคมีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัดและอื่นๆ


สาขาการวิจัย: 

มะเร็งวิทยา


«ก่อนหน้า:พานเสี่ยวเฟิง
»ต่อไป:ต่งขุย
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที