line
swt
หูหยิง
หูหยิง
รองผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญในการใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งชนิดก้อนแข็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งจมูก, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งลำไส้และมะเร็งระบบทางเดินอาหารและมะเร็งระบบทางเดินหายใจ

ประวัติย่อ: 

สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง – วิทยาลัยแพทย์ถงจี้เมืองอู่ฮั่น และทำการรักษามะเร็งมานานกว่า 10 ปี

มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเนื้องอกชนิดก้อนแข็ง อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้

มะเร็งในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารด้วยวิธีการฉายแสง เคมีบำบัด การส่องกล้องทางหลอดลม การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

ได้แก่ การฝังแร่ การรักษาด้วยความร้อน การรักษาด้วยความเย็นจากมีดฮีเลียมอาร์กอน การรักษาด้วยการส่องกล้องผ่านหลอดลม


สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

เชี่ยวชาญในการใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งชนิดก้อนแข็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งจมูก, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งลำไส้และมะเร็งระบบทางเดินอาหารและมะเร็งระบบทางเดินหายใจ


ประวัติการศึกษา: 

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง – วิทยาลัยแพทย์ถงจี้
สำเร็จการศึกษาจากโรงพยาบาลประชาชนจิงโจว
สำเร็จการศึกษาจากโรงพยาบาลกองทัพบก
เข้าร่วมการศึกษาและสอบที่สมาคมการแพทย์กวางโจวทุก ๆ สองปี


ประสบการณ์ทางการแพทย์: 

Dingxiangyuan DXY.cn


หัวข้อการวิจัย: 

การรักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้า
เคมีบำบัด


สาขาการวิจัย: 

มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ มะเร็งระบบทางเดินหายใจและมะเร็งระบบย่อยอาหาร


ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที