line
swt
ผู่รุ่ยเหลียน
ผู่รุ่ยเหลียน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกอัลตราซาวนด์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งชนิดก้อนแข็ง (เต้านม ตับ ไต นรีเวชวิทยา เนื้องอกที่ศีรษะและคอ ฯลฯ)

ประวัติย่อ: 

ด้วยประสบการณ์การวินิจฉัยอัลตราซาวนด์ทางคลินิกเกือบ 20 ปีในโรงพยาบาลมะเร็ง เขาได้สั่งสมประสบการณ์การนำทางการรักษาแบบบาดแผลเล็กด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เชี่ยวชาญในการตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งชนิดก้อนแข็ง (เต้านม ตับ ไต นรีเวชวิทยา เนื้องอกที่ศีรษะและคอ ฯลฯ)

มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการนำทางการรักษาแบบบาดแผลเล็กด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

การตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งชนิดก้อนแข็ง (เต้านม ตับ ไต นรีเวชวิทยา เนื้องอกที่ศีรษะและคอ ฯลฯ)


ประวัติการศึกษา: 

สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยจงหนาน

เขาได้ไปศึกษาที่โรงพยาบาลระดับ 3A หลายครั้งในปี 2546 ถึง 2562«ก่อนหน้า:ถานชุนเยี่ยน
»ต่อไป:ปานจงหัว
ซ่งชื่อจวิน
ซ่งชื่อจวิน
แพทย์ชำนาญการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: เชี่ยวชาญการทำเคมีบำบัด วิธีบาดแผลเล็ก
ชีวบำบัดและการให้ยามุ่งเป้าในมะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ
โดยเฉพาะก้อนเนื้อบริเวณทรวงอก เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เผิงเสี่ยวชื่อ
เผิงเสี่ยวชื่อ
ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยาระหว่างประเทศ

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า เคมีบำบัด การรักษาแบบผสมผสานจีน-ตะวันตก

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม

สาขาที่เชี่ยวชาญ: มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก
โดยเฉพาะการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งระบบย่อยอาหาร
มะเร็งนรีเวช ด้วยวิธีให้ยามุ่งเป้าและวิธีการรักษาแบบบูรณาการ

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

หม่าเสียวหยิ่ง
หม่าเสียวหยิ่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษามะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยวิธีบาดแผลเล็ก
การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช
รวมถึงมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ การรักษามะเรงชนิดร้ายแรง

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

เจินเยี่ยนลี่
เจินเยี่ยนลี่
ผู้อำนวยการแผนกรังสีวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การใช้วิธีบาดแผลเล็กรักษามะเร็งตับ เนื้องอกตับ
เนื้องอกมดลูก ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

ยิน ผิงซ่าน
ยิน ผิงซ่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การรักษาเนื้องอกด้วยการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบผสมผสาน

ประวัติแพทย์ >

ปรึกษาทันทีปรึกษาทันที

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที