line
swt
ไมโครสเฟียร์

ชนิดของการรักษา:  มะเร็งตับ มะเร็งมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งจมูก มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น

ข้อดีทางเทคนิค:  หลังจากไมโครสเฟียร์เข้าไปยังหลอดเลือดของเนื้องอกแล้ว จะทำการอุดหลอดเลือด และปล่อยตัวยาต้านมะเร็งไปที่เนื้องอก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและแก้ปัญหาจากการรักษาด้วยวิธีคีโมแบบดั้งเดิม

การคีโมเฉพาะจุด

การคีโมเฉพาะจุดเป็นเทคนิคการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก โดยอาศัยไมโครสเฟียร์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมเล็กๆ ทำจากวัสดุโพลิเมอร์หรือเซรามิก ภายในจะบรรจุยาต้านมะเร็ง มีหน้าที่ทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอกแข็งตัว และปล่อยยาเพื่อใช้รักษาเฉพาะที่  เป็นการยกระดับการรักษาคีโมแบบเดิม และปัจจุบันเป็นเทคนิคการรักษาที่ทันสมัยที่สุดในการรักษาระดับนานาชาติ
การคีโมเฉพาะจุดด้วยไมโครสเฟียร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 50 ถึง 1200 ไมโครเมตร
มีความนิ่มและเปลี่ยนรูปได้ สามารถปรับทรงได้หลายขนาด และสามารถเข้าไปอุดหลอดเลือดของ
เนื้องอกได้ เป็นสารที่มีประจุลบ และมีคุณสมบัติเป็นสารแขวนลอย สามารถดูดซับและนำพายาเคมีบำบัดได้ สามารถปล่อยยาที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปในเนื้องอกได้เป็นเวลานาน หลังจากไมโครสเฟียร์เข้าไปยังหลอดเลือดของเนื้องอกแล้ว จะทำการอุดหลอดเลือด และปล่อยตัวยาต้านมะเร็งไปที่เนื้องอก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและแก้ปัญหาจากการรักษาด้วยวิธีคีโมแบบดั้งเดิม


การบำบัดด้วยวิธีคีโมเฉพาะจุด ด้วยเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการรักษาต่างกัน จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ Conventional TACE (C-TACE) และ Drug-Eluting Bead TACE (DEB-TACE) การคีโมเฉพาะจุด เป็นการบรรจุยาเข้าไปในไมโครสเฟียร์แล้วสอดเข้าไปในหลอดเลือดของเนื้องอก โดยการนำทางของเครื่องเอกซเรย์ที่ฉายภาพเคลื่อนไหวของอวัยวะ ไมโครสเฟียร์มีความจำเพาะเท่ากับเลือด สามารถไหลลอยตามมากับเลือด และทำการอุดหลอดเลือดของเนื้องอกได้เลย  หลังจากอุดหลอดเลือดเสร็จสิ้น ตัวยาที่ดูดซับอยู่บนไมโครสเฟียร์จะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไอออนในร่างกาย และค่อยๆปล่อยเคมีจากภายในเนื้องอกออกมาอย่างช้าๆ 
ด้วยการรักษาวิธีนี้ ไมโครสเฟียร์จะทำการปิดกั้นหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งจากนั้นจะค่อยๆปล่อยยาผ่านกระบวนการไหลซึม การย่อยสลายและกระบวนการทางเคมีอื่นๆ เปรียบเสมือนการทำให้เซลล์มะเร็งอดอาหารตาย เป็นการ "ฆ่า" เซลล์มะเร็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการลดผลข้างเคียงของยาต้านมะเร็งที่มีต่อผู้ป่วย  แต่ยังช่วยยืดอายุให้ผู้ป่วยได้อีกด้วย


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์


จุดเด่นของการรักษาด้วยวิธีคีโมเฉพาะจุด

1.ไมโครสเฟียร์นมีพื้นผิวเรียบ ขนาดสม่ำเสมอ เป็นทรงกลมที่สมบูรณ์แบบ ประจุลบและมีคุณสมบัติเป็นสารแขวนลอย

2. มีโครงสร้างที่ทำงานเข้ากับหลอดเลือดได้ดี ง่ายต่อการรักษาเฉพาะจุด และสามารถอุดหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ

3.บรรจุยาได้หลากหลายชนิด

4.สารอุดหลอดเลือดและยาเคมีบำบัดมีความเข้ากัน

5.บรรจุยาได้อย่างรวดเร็วและสามารถปล่อยยาได้นาน

6.ยาจะเข้มข้นแค่บริเวณเนื้องอก บริเวณรอบๆมีความเข้มข้นต่ำ สามารถลดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้


จุดเด่นการคีโมเฉพาะจุด

1. มีการทำงานสองอย่าง "การอุดหลอดเลือดแดงของเนื้องอก + การปล่อยยาต้านมะเร็ง"

2. การอุดตันหลอดเลือดอย่างถาวร สามารถปิดกั้นหลอดเลือดเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงปัญหา "อุดผิดหลอดเลือด หรือปล่อยสารอุดตันผิดจุด

3. บรรจุยาได้อย่างรวดเร็ว สามารถปล่อยยาได้นานกว่าหนึ่งเดือน

4. เมื่อเปรียบเทียบกับการให้เคมีทางหลอดเลือดดำและการรักษาแบบดั้งเดิม มีผลข้างเคียงน้อยกว่า เจ็บปวดน้อยกว่า และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า


ข้อดีของการคีโมเฉพาะจุด

1.มีความปลอดภัยสูง และความเจ็บปวดน้อย

2.ง่ายต่อการให้ยาเฉพาะจุด สามารถอุดหลอดเลือดที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการอุดผิดหลอดเลือด หรือปล่อยสารอุดตันผิดจุด

3.สามารถอุดหลอดเลือดที่อยู่บริเวณลึกได้

4.มีระยะเวลาการปล่อยยาที่นาน ตัวยาสามารถอยู่ภายในเนื้องอกได้นานกว่าหนึ่งเดือน

5.การปล่อยยาช้า ตัวยาจะเข้มข้นที่บริเวณเนื้องอก บริเวณใกล้เคียงมีความเข้มข้นต่ำ สามารถลดการเกิดผลข้างเคียงได้

6.สามารถเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งระยะลุกลามได้


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โทร0610367888 หรือ 0907099666 เพื่อปรึกษาแพทย์


การคีโมเฉพาะจุดแบบ(DEB-TACE) VS การคีโมแบบดั้งเดิม(c-TACE)

รายการเปรียบเทียบ


การคีโมเฉพาะจุดแบบ

(DEB-TACE)การคีโมแบบดั้งเดิม

(c-TACE)


วิธีการให้ยา

ฉีดเข้าไปที่หลอดเลือดทีเดียว

ค่อยๆฉีดเข้าไปยังหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง

วิธีการรักษา

บรรจุยาในไมโครสเฟียร์ก่อน จากนั้นไมโครสเฟียร์จะค่อยๆปล่อยยาภายในร่างกาย

ปล่อยยาไปที่เนื้องอกโดยตรงเลย

วิธีการปล่อยยา

ปล่อยยาได้อย่างต่อเนื่อง

ปล่อยยาอย่างรวดเร็ว

สารอุดหลอดเลือด

เป็นอนุภาคเล็กๆที่มีหลายขนาด

(50—1200μm)

ใช้เคมีiodized oil fluid injection

ประสิทธิภาพการอุดหลอดเลือด

มีความถาวร

ตัวยาไม่มีการดูดซึมและเผาผลาญ สามารถอุดหลอดเลือดได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่ถาวร

สารอุดตันเส้นเลือดแบบดั้งเดิมจะอยู่ภายในร่างกาย 18 เดือนหลังจากนั้นตัวยาก็จะหมดฤทธิ์


ผลข้างเคียง

มีอาการเจ็บปวด คลื่นไส้เล็กน้อยหลังการรักษา

อาจจะเกิดผลข้างเคียงเล็กน้อยจากยาต้านมะเร็ง

ความต่อเนื่องของฤทธิ์ยา

มีระยะเวลาในการอุดหลอดเลือดนานกว่า 1 เดือน ตัวยาออกฤทธิ์ได้นาน

หลังจากอุดหลอดเลือด ตัวสารเคมีจะถูกขับออกทางตับ ฤทธิ์ยาค่อนข้างสั้น


ผู้ที่เหมาะแก่การรักษาด้วยการคีโมเฉพาะจุด:

1.ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดหรือเคมีบำบัดได้

2.ผู้ป่วยที่ต้องการยื้อชีวิต

3.ผู้ที่ไม่สามารถให้เคมีบำบัดทั่วร่างกายได้


โรคที่เหมาะกับการรักษาวิธีคีโมเฉพาะจุด:

ส่วนใหญ่ใช้รักษาในผู้ที่เนื้องอกมีลักษณะเป็นก้อน เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะอาหาร


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์


เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิม การรักษาด้วยวิธีคีโมบำบัดจะเหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปนี้:

1.ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลาม ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ลุกลามไปบริเวณตับเมื่อทำการรักษาด้วยวิธีคีโมเฉพาะจุดจะได้ผลดีมาก

2.ผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิที่มีการทำงานของตับChild-Pugh class AหรือB, ECOGคะแนน0-2 และมีการตอบสนองต่อยาต้านมะเร็งไม่ดี

3.ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะกลางและระยะลุกลามที่เนื้องอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า8 ซม.

4.ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้


«ก่อนหน้า:มีดคังโป
จากลูกมะพร้าวสู่ไข่---การรักษาแบบบาดแผลเล็กช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งลำคอชาวไทยหายใจได้คล่องมากขึ้น มะเร็งคอ
คุณประสิทธิ์
ประเทศไทยอยู่ได้นานกว่า 9 ปี
แผนการรักษา: เทคนิคแบบเฉพาะจุด + เทคนิคการใช้ความเย็น
ประวัติย่อ: ก่อนเข้ารับการรักษาหลังจากเข้ารับการรักษาไปหนึ่งครั้งปี 2017 4เมษายน เป็นครั้งแรกที่ได้ทานอาหารไทยในประเทศจีน คุณประสิทธิ์มีความสุขมาก ดูเหมือนว่าเขาจะกินปลาไปเกือบทั้งตัว “อาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่ดีที่สุดมื้อหนึ่งเท่าที่ผมเคยกินมาในรอบ 4 ปี!” เขาได้กล่าวออกมาอย่างพึงพอใจหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว เนื่องจากก้อนเนื้อขนาดใหญ่บริเวณคอ ทำให

ดูเพิ่มเติม >

การรักษามะเร็งปอด ผมเลือกโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้และทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ มะเร็งปอด
คุณอมร
ประเทศไทยอยู่ได้นานกว่า 4 ปี
แผนการรักษา: เทคนิคคีโมเฉพาะจุด+คลื่นไมโครเวฟบริเวณหลอดลม+การฝังแร่+ภูมิคุ้มกันบำบัด
ประวัติย่อ: คุณอมร อายุ 77 ปี จากประเทศไทย เดือนมีนาคม ปี 2562 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 ไม่ได้เข้ารับการรักษาใดๆ วันที่ 29 เดือนมีนาคม มาถึงโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว เข้ารับการรักษาด้วยวิธีบาดแผลเล็ก ผลการรักษาพบว่าก้อนเนื้อบริเวณปอดข้างซ้ายมีขนาดเล็กลงอย่างชัดเจน ต่อมน้ำเหลืองที่โตบริเวณช่องอกสลายไป สุขภาพร่างกายอยู่ในสถานะที่สมบ

ดูเพิ่มเติม >

ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ล้มเหลวจากการรักษาแบบทั่วไป การคีโมเฉพาะจุดได้จุดประกายชีวิตใหม่ มะเร็งปอด
ปุณยนุช
ไทยอยู่ได้นานกว่า 1 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: ในกระบวนการรักษาคุณรู้สึกประทับใจที่สุดเมื่อไร? จริงๆแล้วประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม… ในทุกๆครั้งอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะความเจ็บปวดบนร่างกายของฉันมันบรรเทาลงจริงๆ ก่อนจะมารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด ฉันต้องกินยาแก้ปวดวันละหลายครั้ง แต่ละครั้งเว้นช่วงแค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ตอนนี้ไม่ได้กิน

ดูเพิ่มเติม >

การคีโมเฉพาะจุดทำให้ฉันสามารถเก็บเต้านมไว้ได้สำเร็จมานานกว่า 8 ปี มะเร็งเต้านม
หลัว อ้ายเสีย
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 8 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด + ธรรมชาติบำบัด
ประวัติย่อ: โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด ทางเลือกแรกของฉัน คุณหลัวเป็นชาวอินโดนีเซียและเป็นผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จในการรักษามะเร็งเต้านมและรอดชีวิตมาได้นานกว่า 8 ปี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 คุณหลัวพบก้อนเนื้อที่เต้านมซ้าย หลังจากตรวจร่างกายพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำนมข้างซ้าย คุณหลัวตกใจและเศร้าโศก แต่ไม่นานคุณหลัวก็ดึงตัวเองกลับมาได้ เพราะถ้าเธอยัง

ดูเพิ่มเติม >

จากมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 สู่การหายตัวไปของเนื้องอก ฉันต่อสู้กับโรคมะเร็งได้สำเร็จมาเป็นเวลา 12 ปี! มะเร็งเต้านม
หวัง โยวฮวา
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 12 ปี
แผนการรักษา: รักษาด้วยวิธีการคีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: ฉันชื่อ หวัง โยวฮวา มาจากซูราบายาอินโดนีเซีย จากปี 2554 ถึงปี 2566 ฉันต่อสู้กับมะเร็งได้สำเร็จมาเป็นเวลา 12 ปี จากความตื่นตระหนกและวิตกกังวลเมื่อฉันได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ ผู้คนจำนวนมากขนานนามฉันว่าเป็นผู้กล้าต้านมะเร็งและทูตต่อต้านมะเร็ง ฉันผ่านอะไรมามากมาย และประสบการณ์ต้านมะเร็งบอกฉันว่าเมื่อมะเร็งมาเยือน ควรวินิจฉัยและรักษาตั้งแต

ดูเพิ่มเติม >

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที