02-645-2799  02-645-2499  082-799-2888  095-680-5019

cancer
มะเร็งเต้านม

 ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่? จากสถิติทางการแพทย์ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม :

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 1: อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 95 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ A2: อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 90 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ B2: อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 80 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ A3: อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 50-70 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ B3: อัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมใน 5 ปี เฉลี่ยคิดเป็น 40-50 %

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 4: อัตราการมีชีวิตรอดจากโรคมะเร็งเต้านมจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปี

 เราอาจเห็นได้ว่า ถ้าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหาวิธีการดูแลได้เร็วจะนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีชีวิตรอดมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การเลือกวิธีการดูแลที่ถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการรอดชีวิตของผู้ป่วย ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามแล้ว แต่ว่าผู้ป่วยสามารถเลือกโปรแกรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องก็มีโอกาสที่จะทำให้เซลล์มะเร็งอยู่ในระยะที่ควบคุมได้ ในข้อมูลด้านล่างจะให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะB3


 แชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยแบบบาดแผลเล็ก, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุดบริเวณเซลล์มะเร็ง, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความเย็น 

หยาง ซู หรง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะB3


 พวกฉันเป็นเพียงผู้ป่วยคนหนึ่ง เราต้องมองโลกในแง่ดีและอย่ายอมแพ้

 เมื่อก่อนนี้เธอกลัวการผ่าตัดเป็นอย่างมาก จึงเลือกวิธีการดูแลแบบดั้งเดิม แต่ผลก็ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะก้อนเนื้อเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริเวณเต้านมข้างซ้ายจะมีเลือด น้ำหนองไหลออกมาตลอดเวลา ดังนั้น เธอจึงตัดสินใจเลือกจะมาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด เธอได้รับการดูแลจากทางแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ได้ใช้เทคโนโลยีคีโมเฉพาะจุดแทนการใช้ยาเคมี ทำให้เกิดบาดแผลเล็กจนเกือบมองไม่เห็น จนถึงวันนี้ 4ปีผ่านไป เธอได้ไปตรวจซ้ำๆ อยู่หลายครั้ง ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ 

 ความเจ็บปวดของเทคโนโลยีการดูแลแบบดั้งเดิม

 เทคโนโลยีการผ่าตัดเต้านมออก : สูญเสียเกียรติของความเป็นผู้หญิง

 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยการผ่าตัดจะมีความเสี่ยงสูง และยังมีแนวโน้มจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในกรณีของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ3-4 ดังนั้น วิธีการแบบดั้งเดิมจึงไม่เหมาะ และเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ3-4 หรืออาจกล่าวได้ว่า การสูญเสียเต้านม โดยการผ่าตัดเต้านมทิ้งจึงนับว่าเป็นการสูญเสียเกียรติของความเป็นผู้หญิงเลยทีเดียว

 ยาเคมี : เธอไม่สามารถทนกับผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมีได้

 การให้ยาเคมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทำให้เซลล์ปกติข้างเคียงถูกทำลาย ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลาย อีกทั้งจะทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคนำไปสู่โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 เทคโนโลยีล้ำสมัยทางการแพทย์ดูแลมะเร็งเต้านม

 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบาดแผลเล็กเพียง2-3 มิลลิเมตร เพื่อผลลัพธ์แม่นยำ ปลอดภัย

 ในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยีดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบบาดแผลเล็กซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกับเทคโนโลยีแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เทคนิคแบบบาดแผลเล็กจะนำพาความหวังให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมแล้ว เทคนิคแบบบาดแผลเล็กคือ วิธีที่มีผลข้างเคียงต่ำ เห็นผลแม่นยำ ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำนวนมากจึงให้การยอมรับและความไว้วางใจในโรงพยาบาลของเรา


มะเร็งเต้านม, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยแบบบาดแผลเล็ก, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุดบริเวณเซลล์มะเร็ง, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความเย็น

เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุด


 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุด : ผลข้างเคียงน้อย บาดแผลเล็ก

 หากเปรียบเทียบเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะจุด : ใช้เทคโนโลยีการให้เซลล์มะเร็งอดอาหารจนเซลล์เปื่อยและค่อยๆเล็กลงไปในที่สุด อีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้ยังเป็นที่น่าพอใจอีกด้วย และที่สำคัญจะมีผลข้างเคียงน้อย โอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจะเป็นไปได้ยาก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะต้นๆจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเทียบกับการใช้ยาเคมีทางหลอดเลือดดำแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีแบบใหม่จะสามารถลดอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยได้


มะเร็งเต้านม, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยแบบบาดแผลเล็ก, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุดบริเวณเซลล์มะเร็ง, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความเย็น

เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยด้วยความเย็


 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยด้วยความเย็น : ผลข้างเคียงน้อย การเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นไปได้ยาก

 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยความเย็นแบบไม่ต้องผ่าตัด แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับการผ่าตัด ขณะเดียวกันเทคโนโลยีแบบใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดี ทำให้ในปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายเป็นจำนวนมาก และได้รับผลตอบรับจากผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างดีทีเดียว

 ข้อดีของเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยด้วยความเย็น : ช่วยลดความเสี่ยงต่อการตัดเต้านมทิ้ง และยังสามารถยับยั้งการเติบโตและลุกลามของก้อนเนื้อ ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้เสียเลือดน้อย ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว และมีผลข้างเคียงน้อยกว่าเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม


มะเร็งเต้านม, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยแบบบาดแผลเล็ก, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุดบริเวณเซลล์มะเร็ง, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความเย็น

เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีภูมิคุ้มกัน


 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีภูมิคุ้มกัน : เทคนิคแบบดูแลภูมิต้านทานให้ผู้ป่วยอยู่รอด โดยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์มะเร็งส่วนต่างๆของร่างกายของโรคที่เหลือน้อยที่สุด ลดภาวะการลุกลามและแพร่กระจายของเนื้องอก และยับยั้งการเติบโตของก้อนเนื้อ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วย รวมถึงเห็นผลลัพธ์แม่นยำ และผลข้างเคียงน้อยซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ

 ข้อดีของเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยด้วยภูมิคุ้มกัน : ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายจะมีประสิทธิภาพที่ดีจะช่วยในการต่อต้านเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศ ทำให้ร่างกายผู้ป่วยแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงอัตราการเกิดซ้ำและการแพร่กระจายของมะเร็งเป็นไปได้ยาก ปลอดภัย ผลข้างเคียงต่อตัวผู้ป่วยน้อย


มะเร็งเต้านม, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยแบบบาดแผลเล็ก, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุดบริเวณเซลล์มะเร็ง, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความเย็น


 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม – การเลือกวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกๆ

 อันดับแรกการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยในตัวผู้ป่วย ในอันดับที่สอง วันแรกผู้ป่วยตัดเนื้องอกไปตรวจ จะมีการสร้างเนื้อเยื่อให้ทดแทนชื้นเนื้อในส่วนที่ถูกตัดไป เพื่อการฟื้นฟูของรูปร่างของเต้านมหญิง หลังการใช้การฟื้นฟูเต้านม, การเปลี่ยนแปลงโดยการผ่าตัดมะเร็งเต้านมจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความมั่นใจในตนเอง

 หลังการฟื้นฟูมะเร็งเต้านม

 1. ผู้เชี่ยวชาญเต้านมยืนยันว่าผู้ป่วยมีความเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูเต้านม

 2. ผู้เชี่ยวชาญเต้านมและผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อในการออกแบบแผลผ่าตัดเพื่อกำหนดแผนผ่าตัด

 3 ครั้งแรกที่ผ่าตัดเนื้องอกผ่าหรือน้ำเหลืองแล้วจะมีการฟื้นฟูเต้านม

 4. การดูแลหลังการผ่าตัด ควรได้รับการดูแลทั้งการเดิน การออกกำลังกาย โภชนาการ และการรับประทานอาหาร รวมถึงการดูแลทางด้านจิตใจเป็นพิเศษ

คำหลัก: มะเร็งเต้านม, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยแบบบาดแผลเล็ก, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุดบริเวณเซลล์มะเร็ง, เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความเย็น

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-645-2799 , 02-645-2499 , 082-799-2888 , 095-680-5019

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 • LINE:MODERNCANCER
 • TEL:02-645-2799
 • TEL:02-645-2499
 • TEL:082-799-2888
 • TEL:095-680-5019
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น