02-645-2799  02-645-2499  082-799-2888  095-680-5019

cancer
มะเร็งตับ

 ณ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว แสตมฟอร์ด ที่ได้นำเสนอ 18 เทคโนโลยีล้ำสมัยทางการแพทย์ขั้นสูงสำหรับมะเร็งและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งตับ ทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีความพยายามที่จะร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น ด้วยทีมแพทย์ MDT ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งทุกชนิด ที่ช่วยให้ผู้ป่วยแบบบาดแผลเล็ก ผลข้างเคียงน้อยและให้ผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่ดี

 แบ่งปันประสบการณ์ผู้ที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งตับมามากกว่า 6 ปี


มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น


 “ในขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว แสตมฟอร์ด ท่านจะได้รับเทคโนโลยีและการบริการที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดี”

 ในปี 2009 คุณ Ruan Yousheng ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งตับ เพื่อนร่วมงานของลูกชายของเขาแนะนำให้เขาไปที่ประเทศจีน เพราะพวกเขากำลังทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งตับ ซึ่งทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ในกว่างโจวแสตมฟอร์ดเองก็ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งตับมามากกว่า3ปี ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด ด้วยเทคโนโลยีแบบความเย็น ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์MDTทำให้อาการของเขาดีขึ้นเรื่อยๆ จากการไปตรวจเดือนละครั้ง ก็สามเดือนไปครั้งจากนั้นก็ปีละครั้ง

 เทคโนโลยีแบบเดิมที่มีผลข้างเคียงสูง

 การผ่าตัด : ผลข้างเคียงสูง ความเสี่ยงสูง

 การผ่าตัดเป็นวิธีการทางการแพทย์แบบดั้งเดิมของโรคมะเร็งตับ ซึ่งเริ่มจากในช่องท้องประมาณที่จะมีบาดแผลขนาดยี่สิบเซนติเมตรคล้ายหลุมขนาดใหญ่ในร่างกายมนุษย์ที่จะถูกตัดออกไปเป็นรอยแผลขนาดใหญ่ อีกทั้งการผ่าตัดยังมีความเสี่ยงสูง และการบาดเจ็บต่อร่างกายขนาดใหญ่ ง่ายต่อการการเกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะที่สี่ นอกจากนี้การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งยังแพร่กระจายได้ง่ายและเกิดขึ้นอีกหลังการผ่าตัด

 ยาเคมี : ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาการแพ้หลังได้รับยาเคมีได้

 การใช้ยาเคมีที่ใช้ดูแลเซลล์มะเร็งตับ ซึ่งไม่เพียงแต่ไปทำร้ายเซลล์มะเร็งตับแต่ยังทำร้ายเซลล์ปกติ ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลงอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีโอกาสที่จะได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงและอาจไปทำร้ายเซลล์เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง มีอาการปัสสาวะบ่อย ผมร่วงอาเจียน ในเวลาเดียวกันภูมิคุ้มกันต่ำที่ตำก็นำไปสู่ความอ่อนแอของร่างกายไม่สามารถต้านทานการรุกรานของโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ มีความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วยเอง

 เทคโนโลยีแบบใหม่ที่มีผลข้างเคียงน้อย

 แบบบาดแผลเล็ก : ขนาด 2-3มิลลิเมตร ผลข้างเคียงน้อย ความเสี่ยงน้อย

 ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมีดนาโน ด้วยเครื่องไมโครเวฟระเหย interventional เทคโนโลยีคีโมเฉพาะจุด เทคโนโลยีการทำความเย็น และการทำภูมิคุ้มกัน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนอกจากผลข้างเคียงจะน้อยแล้ว ยังทำให้ผลข้างเคียงน้อยกว่า ฟื้นตัวเร็วกว่าแบบดั้งเดิม ดังนั้นทุกวันนี้ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีความยินดีที่จะดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับทุกท่าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

 กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะแรก ระยะกลาง และระยะสุดท้าย

 2. ผู้ป่วยที่ไม่อยากทำการผ่าตัด ฉายแสงและยาเคมี

 3. ผู้ป่วยที่มีการรุกรามหลังการผ่าตัด

 4. ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัด และการใช้ยาเคมีไม่ได้ผล


มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น

เทคโนโลยีมีดนาโน


 เทคโนโลยีมีดนาโน : ปลอดภัยเห็นผลเร็ว แม่นยำและตรงจุด

 เทคโนโลยีมีดนาโนเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของโรคมะเร็งแบบใหม่ โดยใช้คลื่นไฟฟ้า 1500-3000 โวลต์ของการไฟฟ้าแรงสูง กระแสไฟฟ้าจะเข้าไปหาเซลล์มะเร็งโดยตรง จากนั้น เซลล์ปกติก็จะค่อยๆเจริญเติบโตมาทดแทนพื้นที่เซลล์มะเร็ง เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ

 ข้อดี: เวลาผ่าตัดสั้น; เส้นเลือดเส้นประสาทที่สำคัญจะไม่ถูกทำร้าย บริเวณที่ปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าจะฟื้นตัวเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่เข้าใกล้เส้นเลือดแดง ท่อน้ำดี ท่อไตหรือบริเวณที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ต่างๆภายในร่างกายจะปลอดภัย


มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น

เทคโนโลยีคลื่นไมโคเวฟโดยใช้ความร้อน


 เทคโนโลยีคลื่นไมโคเวฟโดยใช้ความร้อน

 เทคโนโลยีคลื่นไมโคเวฟเป็นเทคโนโลยี ซึ่งใช่คลื่นความร้อนไมโคเวฟเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง โดยใช้วิธีการทางกายภาพ ละลายเซลล์และกำหนดเป้าหมายได้แม่นยำ โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง

 ข้อดี:คลื่นไมโครเวฟระเหยจะมีประสิทธิภาพความร้อนสูงเวลาการดำเนินงานระยะสั้นประมาณ10 นาที ขนาดรูเข็มมีขนาดประมาณ3mm ซึ่งเป็นบาดแผลเล็ก เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ในร่างกาย


มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น

เทคโนโลยีคีโมเฉพาะจุด


 เทคโนโลยีคีโมเฉพาะจุด

 วิธีการให้ยาผ่านทางสายยางไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพทางการแพทย์ อย่างเช่นเครื่องCT-SCAN โดยอาศัยเครื่องถ่ายภาพทางการแพทย์ นำสายยางพิเศษเข้าไปยังหลอดเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงเนื้องอกเพื่อจะสามารถใส่ยาเข้าไปที่เนื้องอกได้ ผลดีคือไม่ต้องผ่าตัด ทำร้ายร่างกายน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว มีประสิทธิภาพสูง วิธีนี้ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลมะเร็งอย่างกว้างขวางแล้วเมื่อให้ยาผ่านทางสายยางไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรง ส่วนใหญ่ใช้เครื่อง DSA นำทาง เลือกยาที่ต่อต้านมะเร็งตามสายพันธุ์แล้วสวนเข้าไปในเนื้องอกรวมถึงใส่ยาอุดหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงเนื้องอกด้วย เปรียบเทียบกับการทำคีโมทั่วไปโดยให้ยาผ่านเส้นเลือดดำ ความเข้มข้นของยาจะสูงกว่า2-8เท่าและสามารถอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอกซึ่งจะทำให้ก้อนเนื้อขาดอาหารจนหิวตายหรือพัฒนาช้า ยาต้านมะเร็งจะสามารถคงอยู่ในเนื้องอกได้นาน

 ข้อดี:เทคโนโลยีคีโมเฉพาะจุดที่เปรียบเหมือนเทคนิคการแทรกแซงที่จะทำให้เซลล์ "อดอาหาร" ภาวะอาการแทรกซ้อนน้อยลง ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วย


มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น

เทคโนโลยีการทำความเย็น


 เทคโนโลยีการทำความเย็น

 การใช้ความเย็นและความร้อนสลับกันทำลายเซลล์มะเร็ง วิธีนี้สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ เซลล์มะเร็งจะถูกดูดน้ำออก และแตกสลายไป ทำลายเส้นเลือดนาดเล็กของก้อนมะเร็ง ดังนั้นเมื่อเซลล์มะเร็งขาดอาหารก็จะยุบสลายไป

 ข้อดี:ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย มีเลือดออกน้อย และบาดแผลเล็ก


มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น

เทคโนโลยีการทำภูมิคุ้มกัน


 เทคโนโลยีการทำภูมิคุ้มกัน

 การใช้ภูมิคุ้มกัน คือการดูแลโรคมะเร็งโดยใช้วิธีทางชีวภาพ โดยฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีฤทธิ์ในการแอนตี้มะเร็งเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งสามารถที่จะทำลายเซลล์มะเร็งได้โดยตรงหรือช่วยกระตุ้นการทำงานภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการทำลายมะเร็งในร่างกาย

 ข้อดี:ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ฟื้นตัวเร็ว ปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย

 ทีมแพทย์ MDT กับการบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้ป่วยที่มีมะเร็งตับ

มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น


 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดและทีมแพทย์ MDT กับการบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมสำหรับผู้ป่วยที่มีมะเร็งตับที่ร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งตับให้เกิดกระบวนการที่ครอบคลุม เหมาะสมและติดตามประสิทธิผลของอาการ สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ดีขึ้น

คำหลัก: มะเร็งตับ , เทคนิคแบบบาดแผลเล็ก , เทคนิคคีโมเฉพาะจุด , เทคนิคการทำความเย็น

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-645-2799 , 02-645-2499 , 082-799-2888 , 095-680-5019

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 • LINE:MODERNCANCER
 • TEL:02-645-2799
 • TEL:02-645-2499
 • TEL:082-799-2888
 • TEL:095-680-5019
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น