02-645-2799  02-645-2499  082-799-2888  095-680-5019

cancer
มะเร็งกระเพาะอาหาร

 โรคมะเร็งกระเพาะอาหารคืออะไร?

 โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณกระเพาะอาหาร ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเยื่อเมือกบุผิวชั้นนอกสุดของผนังกระเพาะอาหาร และสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของกระเพาะอาหาร ( เกิดมากที่สุดบริเวณโพรงกระเพาะอาหารและปากส่วนปลายกระเพาะอาหาร รองลงมาคือเกิดขึ้นที่บริเวณปลายกระเพาะอาหารและบริเวณที่ติดกับหลอดอาหาร ในกระเพาะอาหารค่อนข้างน้อย ) และสามารถลุกลามเข้าไปในผนังกระเพาะในระดับความลึกและความกว้างที่แตกต่างกัน


 อัตราการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสูงแค่ไหน

 อัตราการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารของทั่วโลกอยูที่ 17.6/100000 ต่อปี ในประเทศญี่ปุ่น เดนมาร์กเป็นต้น จะมีอัตราการเกิดโรคค่อนข้างสูง แต่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีอัตราการเกิดโรคค่อนข้างต่ำ โดยจะเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ประมาณ 3 ต่อ 1 อัตราการเกิดโรคจะสูงในคนอายุ 50 - 60 ปี


มะเร็งกระเพาะอาหาร,อาการมะเร็งกระเพาะอาหาร,การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่พบได้บ่อยมีอะไรบ้าง

 ๑ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม : อัตราการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในแต่ละประเทศและแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน

 ๒ ปัจจัยด้านอาหารการกิน : การรับประทานธัญญาหารที่ขึ้นรา อาหารหมัก ผักดอง รวมทั้งปลาเค็มมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งรับประทานเกลือมากเกินไป ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้

 ๓ ปัจจัยด้านพันธุกรรม : การสำรวจทางระบาดวิทยาพบว่า การเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีแนวโน้มเกี่ยวพันกับพันธุกรรมทางครอบครัว

 ๔ ปัจจัยด้านภูมิคุ้มกัน : คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจะมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารค่อนข้างสูง

 อาการเตือนล่วงหน้าของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีอะไรบ้าง

 ๑ ปวดท้อง : เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เริ่มแรกจะมีอาการปวดท้องเป็นเป็นพักๆ ซึ่งมักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือเป็นแผล เป็นต้น

 ๒ รู้สึกไม่สบายท้องส่วนบน : ส่วนใหญ่จะรู้สึกแน่นท้องหรือร้อนท้อง สามารถทำให้บรรเทาลงชั่วคราว แต่อีกไม่นานก็กลับมาเป็นใหม่

 ๓ อยากอาหารน้อยลง เรอ : หลังรับประทานอาหารจะรู้สึกแน่นท้องและจำกัดการรับประทานอาหารเอง เรออยู่บ่อยครั้ง

 ๔ ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือการตรวจพบเลือดในอุจจาระ : หากไม่ได้รับประทานเต้าหู้เลือดและยาบิสมัท (Bismuth) เป็นต้น แต่มีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ควรรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที

 ๕ มีอาการอ่อนเพลีย ซูบผอม และโลหิตจาง : เป็นอาการที่พบบ่อยของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เนื่องจากความอยากอาหารลดลง ทางเดินอาหารมีการเสียเลือด มีอาการอ่อนเพลีย อ่อนแอ เป็นต้น


มะเร็งกระเพาะอาหาร,อาการมะเร็งกระเพาะอาหาร,การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 การวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารทำได้อย่างไร

 ๑ การตรวจสุขภาพ

 ๒ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 ๓ การตรวจโดยใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์

 (๑) การเอกซเรย์กลืนแป้งตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

 (๒) การตรวจ CT Scan ( การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ )

 (๓) การตรวจ MRI ( เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า )

 (๔) PET-CT Scan

 (๕) การตรวจอัลตราซาวด์

 ๔ การส่องกล้องตรวจภายใน

 (๑) การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ( Gastroscope )

 (๒) การส่องกล้องตรวจช่องท้อง ( Laparoscopy )


 เทคโนโลยีสำหรับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้าง

 ๑ การผ่าตัด : เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรกและระยะกลาง และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

 ๒ การใช้ยาเคมี : การใช้ยาเคมีสามารถใช้เป็นการเสริมหลังการผ่าตัดได้ เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังเหลืออยู่ในร่างกาย สามารถใช้ก่อนการผ่าตัดและระหว่างการผ่าตัด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการผ่าตัดได้

 ๓ การฉายรังสี : วิธีนี้สามารถใช้ก่อนการผ่าตัดและระหว่างการผ่าตัด เพื่อยกระดับอัตราการกำจัดเซลล์มะเร็งและผลที่คาดหวังไว้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การฉายรังสียังสามารถใช้บรรเทาอาการและยืดอายุของผู้ป่วยได้


มะเร็งกระเพาะอาหาร,อาการมะเร็งกระเพาะอาหาร,การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 โรคมะเร็งกระเพาะอาหารกับแพทย์แผนจีน

 หลังผ่านการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์จีนมานานหลายปี แพทย์แผนจีนนั้นมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของร่างกายและช่วยในการต้านมะเร็ง หากบูรณาการข้อดีของการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วิธีหนึ่งวิธีเดียว “การบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน” สามารถใช้ได้ผ่านหลายรูปแบบ เช่น การให้ยาจีนทางหลอดเลือดแดงอย่างต่อเนื่อง การฉีดยาจีนตรงตำแหน่งฝังเข็ม เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นรูปแบบบูรณาการในระดับแถวหน้า

 ในขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารทุกขั้นตอน สามารถใช้การแพทย์แผนจีนประกอบได้จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ข้อดีของการใช้เทคนิคแบบบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมีอยู่มากมาย อาศัยรูปแบบการรับประทานยาจีนและการให้ยาจีนทางหลอดเลือดแดง สามารถชดเชยในส่วนที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถทำได้เพียงพอ สามารถป้องกันและลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้ยาเคมีและการฉายรังสี และยังสามารถป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งกลับมาเกิดซ้ำหลังการผ่าตัดและลุกลาม อีกทั้งยังมีจุดเด่นคือช่วยยืดอายุของผู้ป่วย ขณะเดียวกันก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นอีกด้วย


มะเร็งกระเพาะอาหาร,อาการมะเร็งกระเพาะอาหาร,การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 หลักการรับประทานอาหารหลังการผ่าตัดมีอะไรบ้าง

 ๑ รับประทานอาหารมื้อละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง

 ๒ รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง อาหารที่ย่อยง่าย ได้แก่ ข้าวต้ม ซุปไข่ ซุปผัก นม เป็นต้น

 ๓ รับประทานของหวานและอาหารที่มีไขมันสูงให้น้อยลง

 ๔ ห้ามรับประทานของเย็นหรืออาหารที่ร้อนเกินไป และห้ามรับประทานเครื่องปรุงรสเผ็ด ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้น เช่น สุรา ชา เป็นต้น

 ๕ ป้องกันโรคโลหิตจาง โดยสามารถรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา กุ้ง ตับของสัตว์ และพุทรา เป็นต้น อย่างเหมาะสม

 ๖ สำหรับอาหารที่ย่อยยาก ควรเคี้ยวให้ละเอียดและกลืนช้าๆ

คำหลัก: มะเร็งกระเพาะอาหาร,อาการมะเร็งกระเพาะอาหาร,การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-645-2799 , 02-645-2499 , 082-799-2888 , 095-680-5019

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 • LINE:MODERNCANCER
 • TEL:02-645-2799
 • TEL:02-645-2499
 • TEL:082-799-2888
 • TEL:095-680-5019
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น