line
swt
ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย คุณภาพอยู่ที่หัวใจ——งานแข่งขันความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพประจําปี 2023 ของโรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวสแตมฟอร์ดจัดขึ้นอย่างประสบความสําเร็จ

ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย  คุณภาพอยู่ที่หัวใจ

งานแข่งขันความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพประจําปี 2023 ของโรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวสแตมฟอร์ดจัดขึ้นอย่างประสบความสําเร็จ

เพื่อรักษามาตรฐาน JCI อย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักรู้ของผู้ป่วย คุณภาพและความปลอดภัยในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวสแตมฟอร์ดประสบความสําเร็จในการจัดในหมู่พนักงาน "คุณภาพอยู่ที่ใจ"  ณ ห้องประชุมชั้น 9 คุณหวังหวยจง ประธานโรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวสแตมฟอร์ดเข้าร่วมงานในฐานะผู้ตัดสิน


大合照_副本.jpg

ภาพกิจกรรม


การแข่งขันแบ่งออกเป็นสามส่วน: คําถามบังคับ คําถามชิงตอบ และคําถามความเสี่ยง โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 6 ทีม เมื่อการแข่งขันเริ่มต้น ผู้เล่นเอาจริงเอาจัง แย่งกันตอบสุดฤทธิ์ ร่วมมือกับทีมอย่างสามัคคี ในขณะเดียวกันผู้ชมก็ส่งเสียงเชียร์ไม่หยุด ทำให้บรรยากาศงานคึกครื้นมาก

选手答题_副本.jpg

ผู้แข่งขันตอบคำถาม


活动现场_副本.jpg

ผู้ชมส่งเสียงเชียร์อย่างกระตือรือร้น


ในการแข่งขันความรู้ครั้งนี้มีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลที่สอง 1 รางวัล รางวัลที่สาม 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล หลังจากการแข่งขันอันดุเดือดอด ท้ายที่สุดทีมที่นําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไต้เหวินเยี่ยน และทีมที่นําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหม่าเสียวหยิ่งได้รับรางวัลที่หนึ่งและสองตามลําดับ  ทีมที่นําโดยผู้อำนวยการหวังโยวหัวและทีมที่นําโดยผู้อำยวยการเจียวเหยียนได้รับรางวัลที่สาม ผู้อำนวยการหวังหวยจงมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะและถ่ายภาพหมู่  เวลาประมาณ 17.00 น. งานแข่งขันความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพจบลงด้วยการถ่ายภาพหมู่


123等奖_副本.jpg

รางวัลที่ 1, 2 และ 3 เรียงจากบนลงล่าง


ในฐานะโรงพยาบาลมะเร็ง JCI ระดับนานาชาติ โรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวสแตมฟอร์ดให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน JCI อย่างเคร่งครัด  การจัดงานแข่งขันความรู้ JCI ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้มาตรฐาน JCI แก่บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อ "ลดความเสี่ยงและรับรองความปลอดภัย" การสอนผ่านกิจกรรมบันเทิงนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย สร้างสภาพแวดล้อมการรักษาที่อบอุ่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ในอนาคตโรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวสแตมฟอร์ดจะยังคงการยกระดับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่อไป

大合照_副本.jpg

ภาพหมู่

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที