line
swt
ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ที่ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ :


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 1 : 90%


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 2 : 90%


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 3 : 80%


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ระยะที่ 4 : 65%


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์


จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่างรวดเร็วอัตราการมีชีวิตอยู่ก็มีสูง หากมีการแบ่งระยะของมะเร็งได้อย่างชัดเจนแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาก็สามารถว่างแผนการรักษาได้อย่างเม่นยำและเหมาะสมกับระยะของโรค การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ที่ชัดเจนสามารถทำได้อย่างไร?


ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง


การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkinและแนวทางในการรักษา


(ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาได้)


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 1 : เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลืองเหลืองเพียงต่อมเดียว(I)หรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเพียงจุดเดียว(ⅠE)


แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 1 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 2 : เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลือง 2 จุดขึ้นไปหรือมากกว่านั้น(Ⅱ)หรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเพียงจุดเดียวหรือเกิดขึ้นบริเวณเหนือกระบังลม(ⅡE)


แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 2 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 3 : เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลือง 2 จุดขึ้นไป(Ⅲ)หรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเพียงจุดเดียว(ⅢE) หรือกระจายอยู่ทั้งร่างกายส่วนบนกระบังลมและส่วนใต้กระบังลม(ⅢSE)


แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 3 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 4 : เซลล์มะเร็งลุกลามสู่อวัยวะอื่นภายนอกระบบน้ำเหลือง

>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โทร0610367888 หรือ 0907099666 เพื่อปรึกษาแพทย์


แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 4 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความเย็น,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลาม : การลุกลามของมะเร็งหลังการรักษาสามารถพบได้ในบริเวณต่อมน้ำเหลืองหรือในส่วนอื่นๆของร่างกาย


แนวทางการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลาม : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความเย็น,การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด,เทคนิคคีโมสีเขียว,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก


ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ต่างกัน ขั้นตอนการรักษาก็แตกต่างกัน ที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด เรามีทีมแพทย์ MDT ที่คอยวินิจฉัยแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วยตามสภาพอาการ ระยะ ขนาดและบริเวณที่เป็นมะเร็ง เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายและยังช่วยให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและความทรมานจากการรักษาในแบบเก่า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้ได้นานขึ้นอีกด้วย


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์

ฉันต้องการลงทะเบียน
ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ล้มเหลวจากการรักษาแบบทั่วไป การคีโมเฉพาะจุดได้จุดประกายชีวิตใหม่ มะเร็งปอด
ปุณยนุช
ไทยอยู่ได้นานกว่า 1 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: ในกระบวนการรักษาคุณรู้สึกประทับใจที่สุดเมื่อไร? จริงๆแล้วประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม… ในทุกๆครั้งอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะความเจ็บปวดบนร่างกายของฉันมันบรรเทาลงจริงๆ ก่อนจะมารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด ฉันต้องกินยาแก้ปวดวันละหลายครั้ง แต่ละครั้งเว้นช่วงแค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ตอนนี้ไม่ได้กิน

ดูเพิ่มเติม >

การคีโมเฉพาะจุดช่วยให้ฉันมีความสุขต่อไป
หยางซูหรง
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 13 ปี
แผนการรักษา: คีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: ในเดือนพฤษภาคม 2013 รูปร่างเต้านมของหยางซูหรงได้เปลี่ยนไป: ก้อนเนื้อที่เต้านมด้านขวาหายไป แต่ก้อนขนาดเล็กที่เต้านมด้านซ้ายกลับโตขึ้นถึง 10×10 ซม. ราวกับมีอะไรกลมๆม่วงๆติดอยู่ แถมยังมีของเหลวไหลออกมา ขณะเดียวกันต่อมน้ำหลืองใต้รักแร้ซ้ายก็โตขึ้น (2×3 ซม.) เพื่อบรรเทาอาการปวดและบวมเธอได้ซื้อปลิงมาสิบกว่าตัว ปล่อยให้พวกมันดูดเลือดตรงก้อนเนื้อ แน่นอนว่าเธอร

ดูเพิ่มเติม >

การรักษาแบบบาดแผลเล็กทำให้ฉันไม่กลัวมะเร็งเต้านมอีกต่อไป มะเร็งเต้านม
โจวซู่ฉิน
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 9 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: ที่สำนักงาน เราได้เรียนรู้ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากในอินโดนีเซียที่อาการร้ายแรงกว่าฉัน และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวอย่างมีประสิทธิผล ผู้ป่วยบางรายมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 10 ปีและยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กขั้นสูง 18 วิธีของโรงพยาบาลช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัด

ดูเพิ่มเติม >

การคีโมเฉพาะจุดช่วยให้ชายหนุ่มวัย  18 ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้สำเร็จ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ไมเฟย
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 8 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด, การฝังแร่
ประวัติย่อ: ในเดือนกรกฎาคม 2561 ไมเฟยมาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดเป็นครั้งแรก ทีมแพทย์ MDT ของโรงพยาบาลของเราได้วางแผนการรักษาตามอาการของเขา จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ไมเฟย มาโรงพยาบาลของเราอีกครั้งเพื่อติดตามผล หลังจากคีโมเฉพาะจุด 8 ครั้ง + เคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำ 8 ครั้ง + ฝังแร่ 3 ครั้ง เขาได้รับการควบคุมมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพและอาการของเขาก็บรรเทาลง

ดูเพิ่มเติม >

ปฏิเสธการบำบัดด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยแร่อนุภาคทำให้เส้นทางการต้านมะเร็งของฉันสว่างขึ้น มะเร็งตับอ่อน
หลิวเหม่ยอวี้
มาเลเซียอยู่ได้นานกว่า 4 ปี
แผนการรักษา: คีโมเฉพาะจุด + การฝังแร่อนุภาค
ประวัติย่อ: “ไม่กี่วันหลังการฝังแร่อนุภาค ก้อนเนื้องอกที่แก้มขวาของฉันก็หดเล็กลงอย่างมาก ฉันตกใจมากกับผลลัพธ์นี้ ฉันพอใจกับการรักษานี้มาก!” ทันทีที่เธอเข้าไปในห้องของป้าหลิว เธอแทบรอไม่ไหวที่จะเล่าให้ประสบการณ์ของเธอให้ฟังถึงการรักษา รักษานานวันเข้าก็ไม่หาย ไม่แน่ว่าอาจเป็นมะเร็ง

ดูเพิ่มเติม >

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที